Stipendier och priser

Kommunen delar varje år ut olika stipendier och priser. Här kan du läsa mer om utmärkelserna och hur du gör för att nominera någon till dem.

Stipendier

Östersunds kulturstipendium

Syfte

Stipendiet kan sökas för konstnärlig yrkesverk­samhet inom områdena bild och form, konsthantverk, musik, teater, dans, litteratur, film och foto.

Summa

Sammanlagt 100 000 kronor.

Utdelning

Stipendiet delas ut till en eller flera personer verksamma i eller med särskild anknytning till kommunen. 

Ansök

Ansökan till 2022 års stipendium stängdes den 22 mars.
Ansök om Östersunds kulturstipendium här


Priser

Årets by/bygd/stadsdel

Syfte

Östersunds kommun delar varje höst ut utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel till en förening i en viss bygd eller i en viss stadsdel inom kommunen som utmärkt sig vad gäller utvecklings­arbete.

Kriterier

Stipendiet delas ut till en eller flera personer verksamma i eller med särskild anknytning till kommunen. 

  • Föreningen ska på ett varaktigt sätt höjt sin bygds eller stadsdels värde genom att på något sätt ha utvecklat till exempel boende, arbetstillfällen, service, sammanhållning, återinflyttning eller fritidsaktiviteter eller annan form av utveckling som är till gagn för kommunens invånare.
  • Enbart en förening med stadgar, styrelse och årsmöten kan få utmärkelsen.
  • Utvecklingsutskottet är jury för Årets by/bygd/stadsdel.
  • Juryn ska ta speciell hänsyn till små föreningar som gjort en förhållandevis stor insats, med små resurser. Samt särskild vikt ska läggas på sammanhållning och samarbete inom byn, stadsdelen, föreningen.
  • Samma by/bygd/stadsdel ska inte kunna få priset två gången under en femårsperiod.
  • Priset delas ut på kommunfullmäktige.

Summa

Priset till Årets by/bygd/stadsdel är 25 000 kronor samt ett diplom och ska användas till ett sådant ändamål som gangar byns eller stadsdelens alla invånare, för bygdens eller stadsdelens utveckling.

Östersunds kommuns idrottsledarpris

Syfte

Idrottsledarpriset är avsett att lyfta fram och synliggöra idrottsledare i Östersunds
kommun, vars ledarskap, engagemang och kunskap har stor betydelse för barn och
ungdomars möjligheter att utöva idrott inom idrottsrörelsen i kommunen.

Summa

Ett pris på totalt 10 000 kronor. Kan delas av flera stipendiater.

Nominera

Du kan inte söka priset för egen del utan nomineras. Nomineringen för 2022 stängde 15 augusti och årets vinnare blev Anders Ingebrand, Östersunds Skidlöpareklubb!

Nominera till Östersunds kommuns idrottsledarpris

Östersunds kulturpris

Syfte

Priset tilldelas person/personer som kommunen vill hedra för förtjänstfulla insatser inom kulturens område.

Summa

Priset består av en prissumma på 10 000 kronor (sedan 2018), ett diplom samt en miniatyr av flöjtspelerskan ur Thomas Qvarsebos skulpturgrupp Kören på Stortorget. Förslaget ska motiveras.

Nominera

Du kan inte söka priset för egen del utan nomineras. Nomineringen för 2022 stängde den 15 augusti och årets vinnare blev Hoven Droven!

Östersunds kommuns miljöpris

Syfte

Östersunds kommun delar varje år ut ett miljöpris till företag, privatpersoner, organisationer eller andra. Priset uoppmuntrar till insatser som bidrar till hållbar utveckling i Östersunds kommun.

Kommunen delar även ut pris till Årets miljöinspiratör inom kommunkoncernen.

Kriterier:

Bedömningen för kommunens miljöpris utgår från följande kriterier:

  • Insatser för att skydda och vårda den biologiska mångfalden och värdefulla natir- och kulturmiljöer.
  • Insatser för att trygga god jhushållning med mark, luft, vatten samt skydda fysisk miljö i övrigt.
  • Insatser för att främja cirkulär ekonomi och förbättra hushållning med material, råvaror och energi.
  • Insatser för att öka kunskaper, medvetenhet och engagemang om miljö- och klimatfrågor.

Summa

Vinnarna får 10 000 kronor, blommor och diplom vilket delas ut av Miljö- och samhälls­nämndens ordförande, som också är ordförande i miljöprisjuryn.

Miljöpriset delas ut på Klimatseminariet

Nomineringen för Österunds kommuns miljöpris 2022 har stängt. På Klimatseminariet den 21 september 2022 delades priset ut till Region Jämtland Härjedalen!

Sidan uppdaterad 2022-11-21