Kommunarkivet

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från 1862 och fram till idag. Här hittar du exempelvis kommunala protokoll, fattig­vårds­styrelsens handlingar, ritningar, betyg, klasslistor och mycket mera - en spännande kommunal historia.

Ta del av våra handlingar i kommunarkivet

  • För att ta del av dokument och samlade arkiv kontaktar du oss på kommunarkivet via telefon, e-post eller genom att besöka oss.
  • Vill du beställa betyg, klasslistor eller skolhälsovårdsjournaler hittar du mer information nedan.
  • Vill du se vad som finns i kommunarkivet kan du göra det via vår arkivförteckning.

De flesta handlingar i kommunarkivet är tillgängliga, men det finns vissa undantag. Begär du ut en sekretessbelagd handling kommer kommunarkivet att göra en sekretessbedömning innan materialet eventuellt lämnas ut. Notera att sekretess inte framgår i arkivförteckningen.

Handlingar som avser tiden före 1971 finns också med i kommunens arkiv. Det är handlingar från Östersunds stad, Frösö köping, Brunflo och Lit med landskommuner, områdena Sunne och Näs församlingar av Hackås landskommun samt Norderö församling av Hallens landskommun.

Hjälp att söka i arkivförteckningen

I arkivförteckningen kan du:

  1. söka dig fram via arkivbildaren, till exempel Östersunds kommun eller någon av de tidigare landskommunerna. Det är bra att känna till vilka nämnder som ansvarat för det område du är intresserad av. 
  2. skriva in ett eget sökord i rutan med förstoringsglas, till exempel fattigvård. Sökträffar visas under flikarna Arkiv, Serier, Volymer. Max antal sök­träffar är 200 men går att förändra.
  3. Kryssa i rutan "Beskrivning" för att eventuellt se mer information i anmärkningen.

Vi arbetar löpande med att förteckna inlämnade handlingar. Därför kanske inte hela kommunarkivets bestånd finns publicerat i arkivförteckningen. Det är många olika personer som över tid har förtecknat vårt arkivmaterial. Vi reserverar oss därför för eventuella felaktigheter i förteckningarna. Har du funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Allmänna arkivschemat

Arkiven är förtecknade utifrån det så kallade allmänna arkivschemat. Handlingstyperna kategoriseras under vissa förutbestämda rubriker:

A. Protokoll och föredragningslistor
B. Utgående handlingar (arkivexemplar)
C. Diarier
D. Liggare och register
E. Inkomna handlingar
F. Handlingar ordnade efter ämne
G. Räkenskaper
H. Statistik
J. Kartor och ritningar
K. Fotografier
Ö. Övriga handlingar

Inom varje huvudrubrik ordnas handlingarna i serier.

Betyg, klasslistor och skolhälsovårdsjournaler

Betyg från grundskolan

Här på kommunarkivet förvaras betygskataloger från grundskolor inom delkommunerna (Brunflo, Frösön, Hackås, Häggenås, Kyrkås, Lit, Lockne, Marieby, Norderö, Näs, Sunne) och från 1971 Östersunds kommun.

Normalt finns betygen kvar på respektive skola i tre år innan de hamnar hos kommun­arkivet. Undantag kan dock förekomma.

Från och med läsåret 2011-2012 förvarar kommunarkivet även friskolornas betyg. Betyg från tidigare år arkiverar friskolorna själva. Vissa undantag förekommer dock.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Beställ betyg via vår e-tjänst

Betyg från gymnasieskolan

På kommunarkivet finns gymnasiebetyg från Palmcrantzskolan och Wargentinsskolan fram till vårterminen 2005.

Från och med höstterminen 2005 hör gymnasieskolorna till Jämtlands Gymnasium. Även dessa betyg förvaras i kommunarkivet.

Normalt finns betygen kvar på respektive skola i tre till fem år innan de hamnar hos kommun­arkivet. Undantag kan dock förekomma.

Från och med läsåret 2011-2012 förvarar kommunarkivet även friskolornas betyg. Betyg från tidigare år arkiverar friskolorna själva. Vissa undantag förekommer dock. Normalt levereras friskolebetyget i december samma år som avslutad skolgång.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Beställ betyg från kommunarkivet

Beställ betyg från Jämtlands Gymnasium

Betyg från vuxenutbildning

Betyg från vuxenutbildning får du beställa via Lärcentrum.

Beställ betyg från Lärcentrum

Klasslistor

Kommunarkivet förvarar klasslistor från kommunala skolor och Jämtlands Gymnasium.

Beställ klasslistor från kommunarkivet

Skolhälsovårdsjournaler

På kommunarkivet förvarar vi skolhälsovårdsjournaler för elever som avslutat sin grund­skola eller gymnasium i Östersunds kommun. Vi förvarar även skol­hälso­vårds­journaler för elever födda 1936 och framåt, men det finns bara komplett från och med de som är födda 1974.

Arkivet förvarar även skol­hälso­vårds­journaler från vissa friskolor.

För att skydda uppgifter om elevers hälsotillstånd och andra personliga förhållanden kan det vara sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag 21 kapitlet 1§. En sekretessbedömning kan därför behövas göras för att försäkra att ingen information som någon kan lida men av lämnas ut.

Beställ skolhälsovårdsjournaler från kommunarkivet

Sidan uppdaterad 2024-06-10