Östersunds 3D-stadsmodell

Östersunds 3D-stadsmodell är en tjänst från Östersunds kommun. Det är en interaktiv tredimensionell (3D) modell av staden där du kan se delar av Östersund ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv.

Bild från Östersunds 3D-stadsmodell.

Vad är Östersunds 3D-stadsmodell?

Stadsmodellen är ett verktyg för kommunens tjänstepersoner att på ett verklighetstroget och tydligt sätt kunna visualisera pågående plan- och byggprojekt i 3D. Modellen ger också medborgarna möjlighet att få information om kommunens samhällsplanering på ett nytt och spännande sätt.

Tekniska krav

För att kunna använda Östersunds 3D-stadsmodell behöver du en dator som har ett 64-bitars operativsystem och en 64-bitars webbläsare, alltså till exempel Google Chrome, Firefox eller Safari. Även senare versioner av Edge fungerar.

Stadsmodellen fungerar inte i Internet Explorer och inte heller på Smartphones och Surfplattor. En bra internetuppkoppling är också viktig för att modellen ska kunna laddas upp snabbt.

Så här fungerar Östersunds 3D-stadsmodell

  • Förflytta dig mellan olika projekt och landmärken genom att klicka på de olika scenerna längst ner på skärmen
  • Rotera din vy genom att klicka och hålla inne vänster musknapp samtidigt som du för musen i höjd- eller sidled
  • Panorera genom att klicka och hålla inne höger musknapp samtidigt som du för musen i höjd- eller sidled
  • Zooma genom att scrolla med musen
  • Dubbelklicka på marken för att ställa dig i ögonhöjd
  • Klicka på en infopunkt (till exempel ”Centrum 2” eller ”Gustav III:s torg”) för att få mer information och kunna se illustrationer och ritningar av ett projekt
  • Tänd och släck olika lager (till exempel 3D-modeller av pågående projekt) genom att klicka på ”Lager” längst ner till höger och välj sedan vilka lager du vill ha tända och släckta.

Se nedan för mer ingående instruktioner, som exempelvis för hur du kan göra sol- och skuggstudier, mäta i 3D och en del annat.

Hur modellen är tillverkad

3d-modellen bygger på flygbilder, tagna med fem olika kameror som registrerar bilder i olika riktningar. De bilder som är rakt ned har ett överlapp, som gör att man kan mäta koordinater i tre dimensioner med hög noggrannhet. Alla byggnadskonstruktioner är inmätta med ungefär en decimeters noggrannhet, i ett för ändamålet avsett stereoinstrument.

Markens höjder kommer från Lantmäteriets markmodell. På marken och på alla byggnader har sedan flygbilderna draperats i sin rätta position. Till detta har träd och gatubelysningsstolpar lagts in från kommunen kartdatabas.

Har du frågor eller funderingar kring vår 3D-stadsmodell kan du ställa dem till: karta@ostersund.se

Avancerade funktioner

Utsiktsvy (Analysera > Utsiktsvy)

Denna funktion gör det möjligt att se hur utsikten ser ut ifrån en befintlig byggnad eller kan komma att se ut från ett pågående projekt.

För att välja från vilken punkt du vill se utsikten, klicka på fliken Utsiktsvy. Klicka sedan på den punkt i stadsmodellen som du är intresserad av att se utsikten ifrån. För sedan musen i sidled för att ändra ditt synfält och titta runt. Utsikten ser du i fönstret som dyker upp nere i det västra hörnet. Du kan även klicka på knappen Växla kamera för att byta fönster för utsiktsvyn. I menyn till höger kan du även ändra höjd.

Sol (Analysera > Sol)

Denna funktion gör det möjligt att se hur befintliga och nya byggnader kastar skuggor vid olika tidpunkter på dygnet och året. Dra i reglagen i menyn till höger för att ändra datum och tid.

Mäta linje (Mäta > Linje)

Denna funktion gör det möjligt att mäta i 3D-stadsmodellen. När du har klickat på fliken Linje, klickar du i modellen för att sätta ut den första mätpunkten och sedan en gång till för att sätta ut den andra mätpunkten. I menyn till höger får du sedan upp avstånd i 3D, höjdskillnad med mera.

Klickar du på Visa höjdgraf efter att ha gjort en mätning får du upp en sektionsritning i 2D med höjder. För att få ett så bra resultat som möjligt för denna funktion kan du rotera vyn så att du ser 3D-stadsmodellen rakt ovanifrån och sedan dra linjen igenom de byggnader du vill få med i sektionsritningen. Du kan ändra noggrannhet för ritningen där det står Densitet, där 0,1 meter är det minsta värdet.

Mäta sammanhängande linje (Mäta > Sammanhängande linje)

Med denna funktion kan du mäta sträckor med olika brytpunkter. Du kan exempelvis rita ut en lång sträcka som svänger och sedan få upp avståndet på denna sträcka i menyn till höger. Annan information du får upp i högermenyn är den totala höjdskillnaden på sträckan och högsta och lägsta punkt. Högerklicka för att avsluta mätningen.

Mäta yta (Mäta > Yta)

Denna funktion gör det möjligt att mäta arean på en yta. Den fungerar precis som de andra två mätfunktionerna, det vill säga att du ritar ut din yta med olika brytpunkter och sedan högerklickar för att avsluta mätningen.

Skärmdump (Dela > Skärmdump)

Denna funktion gör det möjligt att ta skärmdumpar/screenshots i 3D-stadsmodellen. Du kan sedan välja att spara bilden eller skicka den till en e-postadress. Det du ser i din vy är det som kommer med i skärmdumpen.

Sidan uppdaterad 2024-02-19