Fakta om måltider i grundskola och förskola

Vi vill servera god mat till kommunens växande barn och elever så att de orkar med sin dag och lär sig nya saker. Vi vill att maten ska smaka gott, vara säker, näringsriktig, tillagas på ett hållbart sätt med hållbara råvaror samt att hela måltiden blir en trivsam upplevelse. Vårt arbete utgår från Kostpolicyn.

Genom att servera bästa möjliga måltider till våra gäster ska kommunen bidra till ett gott liv och ett bättre Östersund. Inom kommunen finns det drygt 80 kök där runt 180 personer jobbar med att servera cirka 10 000 portioner mat per dag. Skolmatsedeln hittar du här på www.ostersund.se eller i matsedelsappen.

Det här serverar vi till eleverna

Frukost

Varje dag serverar vi följande till frukost:

 • Fil eller gröt med tillbehör
 • Smörgås med pålägg och grönsak
 • En rotsaksbit

Mellanmål

Varje dag serverar vi följande till mellanmål:

 • Mjölk
 • Smörgås med pålägg och grönsak
 • En rotsaks- eller fruktbit

Lunch

Varje dag serverar vi följande till lunch:

 • En huvudrätt
 • Grönsaksbuffé
 • Ekologisk mjölk
 • Hårt bröd och matfett

Så tillagar vi lunchen

Våra kockar lagar så mycket mat som möjligt från grunden. Våra tillagningskök lagar och serverar kompletta måltider. I mottagningskök kokar vi potatis, ris och pasta samt gör sallader på plats i köket. Sedan levereras huvudmålet varmt från ett närliggande tillagningskök strax innan serveringen. Till våra serveringskök levereras kompletta måltider för servering.

Gemensam matsedel med vegetarisk mat och fisk

Vi har en gemensam matsedel som planeras av kockar och måltidsansvariga, matsedeln är näringsberäknad och målgruppsanpassas vissa dagar.

Vi serverar vegetarisk mat en dag i veckan och minst en fiskrätt varje vecka. För oss innebär mer hållbar mat att välja klimatsmarta råvaror och erbjuda modern mat med mycket grönsaker, sädesslag och baljväxter.

Ekologiskt

För att laga bra mat behövs bra råvaror. Ekologiska råvaror är bra råvaror. Vårt uppdrag är att servera 50 procent ekologiska råvaror år 2020. Bra råvaror är mer än så. Vi gör en noggrann upphandling av livsmedel där vi ställer hållbarhetskrav som motsvarar svenska djurskyddslagar och miljölagar. Upphandlingen delas upp så att små och medelstora företag kan svara på olika delar.

Vi köper följande svenska livsmedel

 • Mjölk
 • Kyckling
 • Hönsfärs
 • Nötfärs
 • Korv
 • Pannkaka
 • Ägg
 • Köttbullar
 • Nötkött

Fisken vi serverar är MSC-märkt med undantag för odlad lax. Vi väljer Norrlandsproducerad mat där så är möjligt.

God mat

God mat betyder olika saker för oss alla och vi har alla våra favoriträtter samt rätter som inte lockar särskilt mycket.

Vi lagar maten utifrån följande nyckelbegrepp

 • Från grunden
 • Efter säsong
 • Med ekonomisk hushållning
 • Mindre hel- och halvfabrikat

Smak, lukt, utseende och konsistens

Vi vill laga riktig mat där sensoriska värden tas till vara. Det ska smaka gott, lukta bra, se aptitlig ut och ha schysst konsistens. Vi strävar vidare efter att laga maten så nära gästen som möjligt, hålla varmhållningstiderna korta och servera flera rätter att välja bland.

Klassiska rätter blandat med modern mat

Vi vill erbjuda en varierad matsedel med kända och omtyckta rätter, men också utmana våra gästers smaker och preferenser en aning med modern mat. Matsedeln planeras utifrån säsong och med inspiration av olika traditioner och kulturer. Det gäller även den grönsaksbuffé som alltid serveras i samband med måltiden. Elever och förskolebarn ges möjlighet att påverka matsedelns utformning via matråd och måltider som barnens/elevens val.

Näringsriktig

Definitionen av näringsriktighet har breddats och gjorts mer individuell de senaste åren. Vi gillar att mat är viktigt och under ständig utveckling. När vi talar om näringsriktighet lutar vi oss mot Livsmedelsverkets råd och Nordiska näringsrekommendationer.

Näringsriktighet i korthet

 • Vi har en varierad matsedel och varje dag erbjuder vi en komplett måltid med minst en lagad rätt, en grönsaksbuffé med minst fem olika sallader, bröd och smörgåsfett samt måltidsdryck i form av mjölk och vatten.
 • Måltid beräknas ge i genomsnitt 30 procent av målgruppens rekommenderade energi- och näringsbehov.
 • Vi ökar mängden grönsaker, baljväxter, frukt, bär och fisk i vårt utbud och strävar efter att byta till mer fullkornsprodukter, mer oljebaserade matfetter och magrare mejeriprodukter.
 • Vi minskar på mängden rött kött och charkprodukter, väljer mer nyckelhålsmärkt bröd och serverar inte söta drycker, efterrätter eller mellanmål.

Skolmjölksstöd

Mjölken som serveras på kommunens grundskolor och förskolor finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Läs mer om skolmjölksstödet på Jordbruksverkets hemsida


Säker mat och specialkost

Ingen matgäst ska bli sjuk, skadad eller lurad av den mat som vi serverar. Det ställer stora krav på våra medarbetares kunskaper om säker mat och matlagning. Alla kök har ett egenkontrollprogram med bra rutiner för arbetet och för kontroll av kritiska moment. Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar vår verksamhet kontinuerligt.

Specialkost

Vi erbjuder specialkost utifrån medicinska, fysiska och psykiatriska funktionsnedsättningar samt i möjligaste mån av etiska, religiösa och kulturella skäl. Exempel på specialkost av etiska skäl är vegetarisk och vegansk kost.

Matgäster som behöver specialkost av medicinska skäl ska bifoga ett medicinskt intyg (läkarintyg) där det framgår vilken typ av kost som barnet/eleven behöver. Intyget behöver vi för att säkerställa att matgästen får rätt mat.

Beställ specialkost (blankett) Pdf, 49.9 kB.

Beställ laktosreducerad specialkost (blankett)

För diabetiker

För att göra det lättare att ta reda på hur mycket insulin man behöver till just den mat man äter har vi sammanställt kolhydratinnehållet i de maträtter som serveras av Måltidsservice på förskola och grundskola.

Du hittar sammanställningen under rubriken Kolhydratlista här nedanför

Så beställer du specialkost

 1. Skriv ut formuläret/beställningsblanketten, fyll i och skriv under*.
 2. Lämna beställningen till personalen i köket på skolan/förskolan. Bifoga läkarintyg om Du beställer medicinsk specialkost.
 3. Ge information om barnets/elevens specialkostbehov och eventuella reaktioner till pedagoger/mentorer på förskola/skola.

* För att säkerställa att ditt barn får rätt specialkost registreras barnets namn och aktuell specialkost i ett register/kostprogram. Registreringen är till stor hjälp och ger oss möjlighet att märka maten med namn för att säkerställa rätt tillagning och servering. Registrering av omyndiga elever kräver vårdnadshavares samtycke.

Meddela köket vid frånvaro eller förändring av specialkost

Meddela köket vid följande situationer:

 • Sjukdom
 • Ledighet
 • Praktik
 • Annan frånvaro då barnet/eleven inte kommer att äta sin specialkost under en tid
 • Specialkosten behövs inte längre
 • Specialkosten ändras
 • Barnet/eleven byter förskola eller skola

Om det barn som du har beställt specialkost till inte har nyttjat maten på två veckor så anser köket att behovet har upphört. Det innebär att köket inte längre lagar den beställda specialkosten. Beställning av specialkost gäller innevarande läsår och ska förnyas vid nytt läsår om behovet av specialkost kvarstår.

Förbud mot nötter, jordnötter och mandel

I Östersunds kommuns förskolor och skolor gäller förbud mot att servera nötter, jordnötter och mandel. Förbudet gäller i hela fastigheten, även kvällstid och vid externa evenemang.

Livsmedelsverket om allergi och överkänslighet

Kolhydratlista

Kolhydraträkning är en metod som Region Jämtland Härjedalen lär ut till barn och ungdomar med diabetes. Metoden gör det lättare att ta reda på hur mycket insulin man behöver till just den mat man äter, så att man kan dosera lämplig mängd insulin till kolhydratinnehållet i måltiden.

Vi har sammanställt kolhydratinnehåller i de maträtter som serveras av Måltidsservice på förskola och grundskola i Östersunds kommun och hoppas att den här listan är ett hjälpmedel för dig som kolhydraträknar dina måltider.

Om du har frågor, saknar någon uppgift eller upptäcker fel i materialet vill vi att du kontaktar personalen i ditt kök eller Måltidsservice via Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Här finns kolhydratlista för höstterminen 2021 Pdf, 393.4 kB.

Hållbara måltider – vad innebär det?

Det finns inte bara ett svar på vad som menas med Hållbara måltider. Det är ett pussel av flera bitar som dessutom kan förändras över tid.

Ramen för Hållbara måltider

 • Matsvinnet ska inte öka
 • Kundnöjdheten ska fortsätta vara hög
 • Ekonomin ska vara under kontroll
 • Egenkontrollen ska hålla
 • De politiska målen ska nås
 • Näringsinnehållet ska vara bra

Miljöförbättrande åtgärder

Hållbara måltider är alltså mer än ekologiska råvaror. Vi vill därför se till helheten för att nå miljöförbättrande åtgärder i samtliga verksamhetsdelar, exempelvis:

 • Transporter
 • Tillagningsmetoder
 • Utrustning
 • Måltidsmiljö
 • Var och hur våra råvaror växer och produceras

Måltider att vara stolt över

Med hållbara måltider menar vi måltider våra gäster tycker om, medarbetarna är stolta att servera, som ryms inom budget och som är bra för miljön. En viktig framgångsfaktor här är att samarbetet med kund och leverantörer fördjupas.

Ekologiska råvaror och minskat matsvinn

Vi har ett politiskt satt mål som säger att kommunen senast år 2020 ska servera 50 procent ekologiska råvaror inom förskola och grundskola. Det påverkar mest vårt val av produkter, men även vår matsedel. När vi väljer råvaror måste vi följa lagen om offentlig upphandling, så är det bara. Den lagen innebär i sig många möjligheter, men också vissa begränsningar.

Vägen till mer hållbara måltider går i vissa delar parallellt med den näringsriktiga vägen, främst då att öka andelen vegetabilier i måltiden. Den hållbara vägen innebär också att vara än mer noggranna när vi väljer vilket kött, vilken kyckling och vilken fisk vi tillagar.

Att minska matsvinnet är en mycket viktig pusselbit i hållbarhetspusslet. Det jobbet ser olika ut i våra kök då verksamheten och gästerna är olika.

Jobbet är en balansakt mellan ...

 • ... att inte laga för lite mat
 • ... att inte laga för mycket mat
 • ... att laga mat som gästerna gillar
 • ... att på rätt sätt ta hand om rester

Livsmedelsverket om miljösmarta matval

VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor

WWF om mat på hållbar väg

Måltidsmiljö – en viktig del

Maten på tallriken är vårt främsta fokus, men service kring måltiden är även den en mycket viktig del. Måltidsmiljön är ett gemensamt ansvar där samarbete mellan kommunen, elever och pedagoger är en förutsättning för framgång.

Måltidsmiljön är dels fysisk men också social. De fysiska delarna som ljud, ljus, färg, möblering, stolar och så vidare är skolans ansvar medan delar som serveringsvagnar, uppläggning, påfyllning är kommunens ansvar. Skolan ansvarar också för den viktiga delen tid och schemaläggning.

Att måltiden blir en trivsam och positiv del av vardagen är tydligt uttryckt i Kostpolicyn och det är såklart kommunens absoluta ambition att bidra till det.

Riktlinjen för måltid inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola hitta du bland kommunens styrdokument

Kommunens checklista för bättre måltidsmiljö

 • Att vi har ett bra bemötande
 • Att vi är tillgängliga
 • Att vi är informerade så att vi kan svara på frågor
 • Att vi är öppna för daglig dialog

Kommunen jobbar också på olika sätt för att öka gästernas inflytande över måltiden.

Sidan uppdaterad 2024-04-19