Fritidshem

Elever i grundskolan och anpassade grundskolan kan gå på fritidshem före och efter skolan. Vårdnadshavare ansöker om plats till sitt barn.

Fritidshemmet är öppet från 06.30 till skoldagens början och efter skoldagens slut till 18.30. Vid skollov gäller andra öppettider. Kontakta ditt barns fritidshem för mer information.

Fritidshemmet:

  • kompletterar elevens utbildning i förskoleklass, grundskola och den anpassade grundskolan
  • främjar elevens utveckling och lärande
  • erbjuder en meningsfull fritid
  • utgår från elevens behov.

Riktlinjer för fritidshem Pdf, 344.8 kB.

Fritidshemmens egna sidor

Registrera schema och frånvaro

Vårdnadshavare fyller i sitt barns närvaro­schema och registrerar frånvaro via Tempus Hemma.

Ansök om plats på fritidshem

Elever kan börja på fritidshemmet 1 augusti det år som barnet börjar i förskoleklass. Elever kan gå på fritidshem till och med 31 juli det år som barnet fyller 13 år.

Eleven är garanterad en plats på sin skolas fritidshem. Eleven får plats på fritidshemmet i samband med din ansökan, det är ingen väntetid.

Ansök om fritids för barn som bor på två platser (växelvis boende)

Om ett barns vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser behöver båda ansöka om plats på fritids (om båda har behov av en plats).

Om bara en vårdnadshavare behöver fritidshem ansöker endast den vårdnadshavaren.

Säg upp plats på fritidshem

Om barnet inte längre behöver sin plats säger vårdnads­havare upp platsen. Uppsägnings­tiden är en månad. Under uppsägnings­tiden har barnet kvar sin plats och vårdnads­havare betalar avgift.

Platsen upphör automatiskt när barnet slutar årskurs 6.

Mer om att säga upp platsen i förskolan Pdf, 344.8 kB.

Säg upp plats på fritids för barn som bor på två platsen (växelvis boende)

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser och har så kallad delad plats, måste var och en säga upp sin del av platsen.

Kostnad för plats på fritidshem

Om du väljer att ha fritids för ditt barn betalar du för platsen. Hur mycket du betalar beror på din inkomst.

Du betalar för att barnet ska ha en plats på fritidshemmet. Det innebär att du betalar även de perioder när ditt barn är ledigt.

Avgifter för plats på fritidshem

Sidan uppdaterad 2024-05-06