Särskild undervisning vid sjukhus

Barn- och elevhälsan erbjuder särskild undervisning vid sjukhus till barn och ungdomar som på grund av vård­situation, sjukdoms­tillstånd eller liknande inte kan delta i ordinarie skolas undervisning.

Undervisningen bedrivs på Östersunds sjukhus. Vi undervisar elever i grundskolan, grund­särskolan, special­skolan, sameskolan, gymnasie­skolan och gymnasiesärskolan. Det innebär att under­visningen anordnas för elever med ett ålderspann från 6 år till och med gymnasieålder.

Oavsett vilken hemkommun eleven tillhör inom Region Jämtland Härjedalen så har de rätt till sjukhusundervisning.

Hur går det till? Pdf, 190.8 kB.

Vi erbjuder sjukhusundervisning Pdf, 190.8 kB. efter dialog mellan elev, vårdnadshavare, ordinarie skola, ansvarig handläggare/läkare samt sjukhusskolans personal. Om ansvarig handläggare/läkare avråder från undervisning så kommer ingen undervisning att ske.

 

Sidan uppdaterad 2022-11-30