Landsbygdsutveckling

Landsbygden är på många sätt en viktig del av kommunens välfärd. Landsbygden i Östersunds kommun kännetecknas av närhet till stor­slagen natur och framförallt driftiga företagare och invånare. För kommunens utveckling är det viktigt att ta tillvara de möjligheter som landsbygden har att erbjuda.

För landsbygdsföreningar: få gratis inspiration, coachning och konsultation!

Landsbygdsföreningar i Östersunds kommun erbjuds gratis konsultation och stöd av Simon Jaktlund under första halvan av 2024. Som förening kan ni få coachning, idéutbyte och hjälp att planera för er förenings hållbara utveckling. Erbjudandet är en möjlighet för er att utforska nya idéer om vad ni kan göra.

Mer information och intresseanmälan

Östersunds kommun ska vara en bättre plats att bo, leva, verka och växa i – oavsett om det är i staden eller på lands­bygden.

Öster­sunds kommun har en utbredd geografisk spridning där en stor del av kommunens landsbygd räknas som tätorts­nära. Det innebär ett kortare avstånd än 45 minuters resa till Östersunds stad.

I vår kommunen finns många aktiva byalag, föreningar och företag. De arbetar för att göra bygden mer attraktiv och trivsam att bo och verka i. De är viktiga för utvecklingen på landsbygden.

Nyhetsbrev

Med ojämna mellanrum och helt beroende på vad vi har att fömedla, kommer vårt nyhetsbrev ut. I större utsträckning sällan än ofta. Det är således riskfritt att signa upp, du kommer inte drunkna i nyhetsbrev från oss.

Börja prenumerara på nyhetsbrevet idag – och sprid det gärna vidare!

Tidigare nyhetsbrev

Kom gärna med input till oss om nyheter ni vill få ut som kan vara relevanta för fler. Mejla i så fall vår landsbygdsutvecklare Karin Ernehed.

"Slakta en hembygdsgård"

Den 11 september bjöd Östersunds kommun in till en kväll för föreningar på landsbygden som driver verksamhet och utveckling. Där fick man inspiration och nya verktyg för fortsatt utveckling.

Simon Jaktlund - Slakta en hembygdsgård

Simon Jaktlund pratade om det arbete han gjorde tillsammans med hembygdsföreningar i vintras. De har tittat på hur föreningar kan bli mer hållbara i sitt engagemang och sin affärsverksamhet. De har bland annat identifierat återkommande utmaningar i civilsamhället och han kommer lyfta dessa, vrida och vända på dem samt leverera insikter och möjliga vägar framåt.

Ladda ner presentationen "Slakta en hembygdsgård" Pdf, 4.3 MB.

Simon har också tillsammans med Heimbygda också tagit fram foldern "Slakta en hembygds­gård". Den är tänkt som ett stöd i att driva förening, vare sig det är en hembygdsgård eller en skytteklubb. Hoppas att den kan komma till nytta hos er förening!

Ladda ner foldern "Slakta en hembygdsgård" Pdf, 9.6 MB.

Make Your Mark - Hur marknadsför man bäst sina arrangemang?

Make Your Mark är en PR-byrå med lång erfarenhet. De höll en crash course i Facebook. De pratade bland annat om hur man kan arbeta med grupper, sidor, arrangemang, annonsering och övrigt innehåll på Facebook. Allt för att man ska kunna nå så många som möjligt.

Ladda ner presentationen "Så lyckas du med events och arrange­mang i sociala medier" - Make your mark Pdf, 8.3 MB.

Finansiering

Ladda ner presentationen "Finansiering" Pdf, 1.9 MB.

EU-medel

Östersunds kommun skapar lövrik skog

Med stöd från Skogens miljövärden inom lands­bygds­programmet (Europeiska landsbygdsfonden), har 9,5 hektar lövskog skapats på vår fastighet Karlslund som ligger alldeles norr om Östersund.

Skapa lövrik skog Pdf, 81.7 kB.

Östersunds kommun gör en miljöinvestering för skötsel av kultur/fornminnen

Med stöd från landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden) har 12 älggropar och en avrätt­ningsplats röjts.

Miljöinvestering för skötsel av kultur/fornminnen Pdf, 93.3 kB.

Ridleder på Frösön

Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten i Sverige med en halv miljon utövare. Av dessa är 90 procent kvinnor. Ridsporten är också en av de största sporterna för funktions­hindrade. Frösön är ett expanderande stadsnära område med ridskole­verksamhet, hästgårdar, diversifierat friluftsliv och ett aktivt jord och skogsbruk. Det här ställer krav på fungerande överenskomna ridvägar för att minska risken för olyckor och konflikter.

Med stöd från Leader Sjö, Skog & Fjäll upprustar Östersunds kommun befintlig ridled i området vid Frösö ridklubb och utreder förutsättningarna för fortsatt utveckling av ridleder i området, samt förvaltning av dessa. Projektet drivs av kommunens näringslivskontor i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen.

Den befintliga och de nya ridledssträckorna är nu upprustade och klara, detsamma gäller den så kallade galoppslingan i anslutning till ridklubben. Sträckorna har fått förstärkt bärlager och nytt ytlager som vältats. Kanterna har justerats och inväxande sly har tagits bort. Nya tydliga skyltar har satts upp för anvisning av lederna.

Den sista september 2022 invigdes lederna vid Frösö ridcenter. De nya lederna är säkrare och bättre skyltade så att det ska bli mindre problem med biltrafik, cyklister och folk som vandrar i området. Vi tackar alla som varit delaktiga under projektet, markägare, ryttare och alla andra berörda.

Logotyper för Leader, Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden
Sidan uppdaterad 2024-02-15