Publicerad 2023-12-11

Sju av tio positiva till industrietableringar i Östersund

En färsk undersökning från Novus visar att mer än sju av tio invånare (71%) i Östersund är positivt inställda till stora industrietableringar generellt. Dessutom tycker sju av tio (70%) att Östersund bör vara en föregångskommun när det gäller den gröna omställningen. Majoriteten av östersundarna (70%) är medvetna om planerna på en stor industrisatsning i Verksmon, medan nästan var femte (18%) inte känner till satsningen.

Bild på Novus undersökning

Novus har under november intervjuat 519 östersundare för att undersöka kännedom och inställning till etableringar överlag och den kommande cirkulära industrietableringen i Verksmon, Östersund.

Ladda ner en sammanfattning av undersökningen. Pdf, 673.9 kB.

Östersunds kommuns näringslivsstrategi (2022-2026) innebär bland annat att få fler företag att vilja etablera sig i Östersund och intresse finns.

– Vi står inför en stor etablering som kommer påverka Östersund. För oss är det viktigt att veta vad östersundarna känner till och tycker om detta. Vad de ser som möjligheter och vad de eventuellt är oroliga för. Vi kan bland annat konstatera att det fortsatt är många, nästan var femte person, som inte känner till satsningen, säger Fredric Kilander, näringslivschef Östersunds kommun.

Resultaten skiljer sig åt en del mellan könen. Kvinnor dominerar när det gäller inställningen att Östersund ska ligga i framkant i den gröna omställningen medan män över 65 år är generellt mer positiva till industrietableringar än kvinnor.

När det gäller etableringen av EcoDataCenter och WA3RM specifikt är två tredjedelar (66 %) positiva. De tror på fler arbetstillfällen och ökad attraktivitet för Östersund. 23 procent svarar ”vet ej” eller ställer sig neutrala till etableringen. De 11 procent som är negativa är främst oroliga för att satsningen ska påverka friluftslivsområden.

– Vi har fått flera viktiga insikter samt i vissa fall bekräftelse på sådant som vi redan anat. Till exempel att många yngre ännu inte känner till satsningen. Vi vet att det finns oro för hur friluftsområden påverkas och den oron tar vi på stort allvar. Det var härligt att få bekräftat att de allra flesta, precis som vi som jobbat länge med detta, ser möjligheter med etableringen i Verksmon, säger Fredric Kilander.

Undersökningen skedde på uppdrag av Östersunds Kommun, EcoDataCenter, WA3RM och Jämtkraft.

Resultaten kommer att användas som underlag för att förbättra kommande kommunikationsinsatser.

Kontakt

Fredric Kilander

Näringslivschef Östersunds kommun.

Telefon: 073-074 50 24.

Fakta om etableringen

En cirkulär industrietablering med datacenter och växthus planerar att byggas i Verksmon, Östersund. Bakom satsningen står företagen EcoDataCenter och WA3RM.

Projektet består av ett datacenter för våra moderna uppkopplade liv, drivet av förnybar energi från Jämtkraft.

Restvärmen som uppstår i datacentret används därefter till storskalig livsmedelsproduktion i växthus, för mat på bordet och ökad självförsörjning.

Läs mer på vår sida om etableringen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-19