Säkra steg - en träningsapp för bättre styrka och balans

Östersunds kommun har testat träningsappen Säkra steg. De som anmält sig till studien har fått tillgång till övningar som är bra för styrka och balans vilket minskar risken för att ramla och skada sig. När studien avslutas kommer Säkra steg att bli tillgänglig för alla.

Under perioden oktober 2019 till april 2020 påbörjades en forskningsstudie kring träningsappen Säkra steg. De som anmälde sig till studien har fått tillgång till övningar som är bra för styrka och balans vilket minskar risken för att ramla och skada sig. Det går nu inte längre att anmäla sig till studien i Östersund.

Bild på säkra steg symbol

Så fungerar appen Säkra steg

Det här händer under studien

Bild på tidslinjeFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

Så här går studien till

Du som har blivit antagen till studien får du ett mail med information om var du hittar appen Säkra steg så att du kan ladda ned den på din telefon eller surfplatta samt en kod för inloggning.

Ibland händer det att mejl från studien "Säkra steg" hamnar i korgen för skräppost - så håll utkik även där!

I appen skapar du själv ditt träningsprogram bestående av tio övningar för balans och benstyrka. Övningarna instrueras i korta videofilmer och du väljer de övningar som passar just din förmåga.

Du kan också titta på informationsvideon här ovanför. Appen är utvecklad tillsammans med äldre personer som är minst 70 år. Den är lätt att använda. Utförligare instruktioner finns också i appen.

Prova-på-träning på Friskis och mötesplatserna

Här i Östersunds kommun erbjuder vi också stöd vid sidan av appen. Efter att du har blivit antagen i studien får du möjlighet att delta i gruppträffar för att komma igång med hemträningsprogrammet.

Träffarna hålls i Friskis&Svettis lokaler och på olika mötesplatser.

På grund av corona-viruset är träffarna för tillfälligt inställda.

Teknikstöd på mötesplatserna

Samtidigt kommer vi att erbjuda teknikstöd om du behöver hjälp med att använda appen till träningen. På mötesplatserna kommer vi att ordna prova-på tillfällen där du får hjälp av personal i kommunen som har kompetens att ge IT stöd och av IT-Guide i Östersund.

IT-Guide är en verksamhet där IT-kunniga nyanlända ungdomar lär seniorer att använda datorer, surfplattor och mobiler.

På grund av corona-viruset är prova på-tillfällena för tillfälligt inställda.

Träna minst tre gånger per vecka

När du laddat ner appen och skapat ditt program rekommenderar vi att du tränar 30 minuter minst 3 dagar per vecka under 1 år. Även lite träning är bättre än ingen träning men forskning har visat att träning upp till 3 timmar per vecka ger allt bättre resultat för att förebygga fall.

Frågeformulär och falldagbok

Under studiens gång kommer du regelbundet få e-post där vi ber dig svara på frågor. Du deltar genom att klicka på en länk till ett frågeformulär.

Ibland händer det att mejl från studien "Säkra steg" hamnar i korgen för skräppost - så håll utkik även där!

  • Falldagbok: varje månad får du ett mail där vi ber dig svara på om du ramlat under den senaste månaden. Om du har fallit tillkommer några uppföljningsfrågor om typ av skada och vilken åtgärd skadan ledde till. I samband med detta får du också varje månad en kort film om olika åtgärder för att minska fallolyckor.
  • Frågeformulär: Efter 3, 6 och 9 månader ber vi dig svara på några frågor om hur du upplever din balans och styrka och hälsorelaterad livskvalitet. Frågeformulären tar högst 10 minuter att svara på.

Avslut

När studien avslutas efter 1 år svarar du på ett sista frågeformulär. I den här enkäten ställer vi även frågor om du fått nya kostnader och eventuellt börjat med nya träningsrutiner.

Du får också möjlighet att anmäla ditt intresse att delta i fokusgrupper där vi tar reda på hur deltagarna upplevt av studien.

Alla som deltagit i studien kommer att ha tillgång till appen även efter att studien har avslutats. Efter att data analyserats kommer en populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten att skickas till dig.

Du deltar hela tiden frivilligt

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Om du har beslutat dig för att delta kan du senare lämna studien utan närmare förklaring om du ändrar dig. Om du inte svarat på utskickade frågeformulär skickas en påminnelse, du får då tillfälle att meddela om du vill avbryta deltagande i studien.

Resultaten av studien kommer att presenteras genom vetenskapliga artiklar, deltagande vid konferenser samt i en populärvetenskaplig sammanfattning. Data analyseras och presenteras bara för hela grupper. Inga resultat som presenteras kommer att kunna spåras till dig personligen.

Resultaten i Östersund ska sedan jämföras med resultat från hela landet där man tränat med appen helt på egen hand.

Om du har några frågor kring deltagande eller studien så ta gärna kontakt med oss.

Ansvarig forskare: Magnus Zingmark sakrasteg@ostersund.se

Varför gör vi den här studien?

Det är vanligt att äldre personer faller. Forskning har visat att kunskap om vad som påverkar risken att falla samt om träning av muskelstyrka och balans är viktiga insatser för att förebygga fall. Men det är inte så många äldre personer som får den information och träningshjälp som behövs.

Det finns därför ett behov av nya metoder som ger relevant information och stöd till egenträning i hemmet och som når många, oavsett var de bor. Vid Umeå universitet har forskare i samarbete med äldre personer utvecklat en app för mobiltelefoner och surfplattor som ska ge ett stöd till träning.

Syftet med den aktuella studien är att utvärdera träning med hjälp av appen Säkra steg, som ger stöd för äldre att träna balans och styrka i sitt hem.

Svar på vanliga frågor

Kostar det något?

Nej, att delta i studien kostar ingenting. Användandet av appen medför datatrafik och vilken kostnad det medför beror på ditt abonnemang och tillgång till trådlöst internet (WiFi).

Jag tränar redan på ett gym, varför ska jag vara med och träna med appen?

Om du tränar mindre än 3 timmar per vecka är appen ett bra komplement till den träning du gör på gym. Det är bra att träna regelbundet flera gånger i veckan. Om du redan tränar 3 timmar eller mer per vecka så passar inte studien dig.

Är träningen anpassad även om man har benskörhet?

Övningarna går bra att göra om du har benskörhet. Välj lagom utmanande övningar och anpassa ditt träningsprogram så att det känns lagom utmanande.

Kan man delta i studien om man har nedsatt syn?

Övningarna går bra att göra om du har nedsatt syn. Välj lagom utmanande övningar och anpassa ditt träningsprogram så att det känns lagom utmanande.

Finns det någon manual/lathund som man kan följa stegvis för att börja träna med Säkra steg?

I appen finns flera filmer och text som beskriver hur du gör för att komma igång med Säkra steg. Om du är osäker erbjuds både stöd för att kunna ladda ner och använda appen och stöd för att komma igång med träningen. För aktuella tider, se under rubriken stöd för att komma igång.

Kan man få påminnelse för träningen?

Ja, i appen kan du ställa in hur ofta du vill träna och om du vill bli påmind. Du får då ett meddelande på din mobiltelefon eller surfplatta med en text som du själv väljer, till exempel ”Nu är det dags för träning, hejja!”

När blir appen tillgänglig för personer som inte är med i studien?

När studien har slutförts är planen att appen ska göras tillgänglig för fritt användande. Exakt tidpunkt för det är inte bestämt.

Vilken teknik behöver jag?

Kan man delta i studien även om man har en äldre mobiltelefon?

För att kunna ladda ner appen och använda den behöver du en smartphone eller surfplatta som du kan styra genom att röra på skärmen.

Kan man delta via sin dator?

Nej, det går enbart genom en smartphone eller surfplatta.

Finns det något annat sätt att ta del av övningarna än via appen?

Nej, det går enbart genom en smartphone eller surfplatta.

Jag har bytt telefon och nu kan jag inte logga in i Säkra steg – vad ska jag göra?

Det går bara att logga in en gång med den kod du fått. Om du bytt telefon, eller har andra problem med inloggningen kan du skicka ett mail till sakrasteg@umu.se så hjälper de dig.

Hantering av data och sekretess

Data från studien lagras så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet men minst i 10 år efter avslutad studie. Umeå universitet ansvarar för hantering av dina personuppgifter och du har rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, samt att ge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du är missnöjd med hur dina personuppgifter hanteras.

Det är Umeå universitet som är personuppgiftsansvarig för person­uppgifts­behand­lingen. Kontaktuppgifter till Umeå universitet är Umeå universitet, 901 87 Umeå, registrator@umu.se, 090-786 50 00.

Umeå universitet har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller genom universitetets växel 090-786 50 00. Du kan även kontakta den ansvariga för forskningsprojektet Marlene Sandlund marlene.sandlund@umu.se.

Ladda ner appen

Här nedan kan du ladda ned appen Säkra steg från din telefon eller surfplatta.

Nedladdning av appar App Store Google Play

Appen innehåller några exempel på övningar. För att komma åt alla övningar behöver du anmäla dig till studien och få ett inlogg.

Sidan uppdaterad 2024-06-18