Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Våra avdelningar

Ordet Remont betyder ”unghäst som genomgår grundläggande utbildning”. Därför har avdelningarnas namn hämtat inspiration från olika hästraser!

 • Ponny: den ljusblå entrén
 • Pinto: den ljusblå entrén 
 • Mustang: den gula entrén
 • Tinker: den röda entrén
 • Fjording: den röda entrén
 • Ardenner: vår avdelning för barn som har plats på OB-omsorgen. Det är en egen verksamhet för familjer vars vårdnadshavare har arbete på obekväm tid.

Detta gäller kring hämtning och lämning

All lämning sker utomhus och hämtning inomhus.

Kontaktuppgifter till avdelningarna

Ponny

072-336 02 62

Tinker

072-516 97 92

Ardenner (avdelning för OB-omsorg)

072-451 40 44

Pinto

076-113 92 50

Mustang

072-516 89 77

Fjording

072-516 54 42

Ditt barns vistelsetid på förskolan

Östersunds kommun erbjuder förskoleverksamhet för barn 1-5 år i form av förskola eller familjedaghem. Barnens rätt till förskola bedöms utifrån föräldrars arbets-/studietid samt restid till och från arbets-/studieplatsen.

På Förskolan Remonthagen har vi öppet vardagar mellan 06.30 - 18.00, vid behov till 18.30. Vi önskar att få veta i så god tid som möjligt, om du har tillsynsbehov till 18.30.

När du är ledig

Är du som vårdnadshavare ledig är ditt barn också ledigt.

När ditt barn är sjukt

 • Vid magsjuka stanna hemma 48 timmar efter senaste kräkning/bajsning.
 • Vid feber ska barnet ha en feberfri dag hemma.
 • Om ditt barn blir sjuk på förskolan ringer vi till förälder/vårdnadshavare.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT).
BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteam på Förskolan Remonthagen

Rektor

Mia Gidlund

073‑275 10 35

Specialpedagoger

Sara Enbom

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du ta del av vår plan Pdf, 570.8 kB.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Inskolning - vi skapar förtroende mellan barn, vårdnadshavare och personal

Målet med ditt barns inskolning är att:

 • Barn, vårdnadshavare och personal lär känna varandra.
 • Skapa ett ömsesidigt förtroende.
 • Få DIG som vårdnadshavare delaktig i verksamheten. Vi arbetar med föräldra-aktiv inskolning. Det innebär att:
  - Du som vårdnadshavare är delaktig och aktiv under den tid ni är med vid inskolningen.
  - Under några dagar (individuellt hur många) är du med ditt barn under inskolningstiden och deltar i aktiviteter såsom lek, matsituationer, blöjbyten, påklädning med mera.
  - När vi lärt känna varandra kan du lämna ditt barn, men du behöver vara tillgänglig på telefon under inskolningsperioden, cirka 2 veckor sammanlagt.
 • Just nu så behöver du som förälder använda munskydd inomhus under inskolningstiden pga covid.

Inskolningstider

Mellan 9.00 - 11.00 de första dagarna och sedan 9.00 - 14.00 varje dag under cirka två veckor.

Inskolningstiden kan ta olika lång tid för olika barn - ditt barn är unikt!

Vi för dialog med varandra under inskolningen om hur det går.

Personalen bjuder in dig vårdnadshavare till ett inskolningssamtal en tid efter avslutad inskolning.

Kläder som kan behövas i förskolan

Vår och höst

 • Vindjacka och vindbyxor
 • Galonbyxor, galonjacka och galonhandskar
 • Stövlar
 • Fleecetröja och fleecebyxa
 • Mössa
 • Vantar – ”fingervantar”
 • Gymnastikskor

Höst och vinter

 • Overall (tjockare) eller täckjacka och täckbyxor
 • Vantar (varma)
 • Vinterskor (fodrade)
 • Fleecetröja och fleecebyxa
 • Mössa (tjockare)
 • Även under vintermånaderna kan du vara i behov av dina galonkläder samt hjälm med grönt spänne.

Extra kläder till hyllan

 • 2-3 byxor
 • 2-3 tröjor
 • 2-3 trosor/kalsonger
 • 2-3 strumpor

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar våren 2024

 • Torsdag 30 maj och fredag 31 maj

Extra viktigt!

 • Lås ALLTID grinden på förskolan.
 • På förskolan är det förbud mot nötter och djur samt starka parfymer/dofter. Rökning är förstås ej tillåtet i våra lokaler.
 • Vi värnar om att få en bra stund under måltiderna och svarar därför inte i telefon när vi äter.
 • Frånvaroanmälan av barnen görs via Tempus och samtal/sms till respektive avdelning. Detta görs även vid ändrade tider eller om någon annan än du som vårdnadshavare ska lämna eller hämta barnet.
 • Blöjor ska vårdnadshavare ta med sig till förskolan för de barn som behöver det. Vi vill att det är ”öppna blöjor”, inte ”up and go” blöjor.
 • Märk ditt barns namn på barnvagn, filt, salvor – ja i princip allt - så underlättar ni så att varje barn har sina tillhörigheter på sin plats.
 • All personal har tystnadsplikt.
 • Förskolan har tre utvecklingsdagar varje termin. Då jobbar vikarier i förskolan. Aktuella datum meddelas på din förskoleavdelning och här på vår hemsida.
 • Under jul och sommar slår vi ihop fler förskolor, vart vi är meddelas av vår förskolechef.
Sidan uppdaterad 2024-03-19