Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss. Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan samt Östbergets lokala arbetsplan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteamet på Förskolan Östberget

Rektor

Anna Florén Didriksson
072-237 76 49

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/­skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandling

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra. Ta kontakt med förskolan för att få mer information om vårt likabehandlingsarbete.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök med en heltidsanställd kock. Vissa dagar serveras Jämtlands­måltid, där råvarorna är producerade i Jämtland. Vid varje mål serveras frukt och grönsaker.

Vi jobbar även medvetet med att dra ner på sockerintaget.

Se meny för denna vecka

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

De barn som är i behov av omsorg hänvisas till annan förskola där vikarier arbetar. De som har behov om omsorg dessa dagar ska anmäla det till förskolan. Om sista anmälningsdag gått ut ska ni kontakta rektor.

Sidan uppdaterad 2022-10-10