Förskolan Treälven (Lit)

Treälvens förskola ligger i centrala Lit, nära till vatten och skog, cirka 20 km norr om Östersund. Treälvens förskola består av sju avdel­ningar, varav fem ligger i en fristående byggnad och två avdelning i Treälvsskolans lokaler. Rakt över gatan ligger Treälvs­skolan med fritidshem och fritidsgård. Vi har ett eget tillagningskök.

Förskolan Treälven

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barns intressen och behov, arbetar vi med olika teman och i olika gruppkonstellationer med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Schema

Barnens schema lägger vårdnadshavare in i Tempus. Där frånvaroanmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela till ert barns avdelning visa sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Sidan uppdaterad 2024-04-19