Föräldrainformation

Förskolan Miesieh är en samisk förskoleverksamhet. Vår verksamhet sker helt eller till väsentlig del på samiska (syd- och nordsamiska) och vilar på samisk pedagogik.

Östersunds kommun har ett särskilt ansvar gällande det samiska språket enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. (2009:724)

Östersunds kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Vårdnadshavare som önskar förskola på samiska, kan ansöka om det i vår e-tjänst.

Verksamheten bedrivs helt eller till väsentlig del på samiska. Kommunens målsättning är att kunna erbjuda både syd- och nordsamisk verksamhet.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att skjutsa ditt barn till och från den samiska verksamheten.

Mer om förskolan

Rätt till samisk förskola

Vårdnadshavare som önskar samisk förskola har rätt till samisk förskola 09.00 - 14.30 oberoende sitt omsorgsbehov.

Om man har större omsorgsbehov än dessa utifrån sina arbets- eller studietider har man rätt till samisk förskola utifrån sitt omsorgsbehov mellan 06.30-17.30.

Öppettider

Samisk förskola erbjuds i dagsläget två dagar i veckan, på Lövsta förskola och följer skolans läsårstider, vilket innebär att förskolan är stängd under november/jul-/påsk- och sportlov. Under sommarlovet anpassas öppethållandet efter pedagogernas semester.

Om vårdnadshavare har behov av förskola utöver tid som erbjuds i den samiska förskolan, har barnet rätt till plats i annan förskola utifrån vårdnadshavares arbets- och/eller studietid.

I de fall förskolans pedagoger är sjuka/frånvarande och samisk förskola av olika skäl inte kan erbjudas, hänvisas barnen till sin ordinarie förskola. Vårdnadshavare meddelas detta via SMS eller Tempus så fort beslut är fattat. Besked kan komma med mycket kort varsel.

Inskolning

Vårdnadshavare kan skjuta upp start för inskolning högst en månad utan att förlora platsen. Inskolningen kan inte göras under de perioder på året (lov) när den samiska förskolan är stängd.

Måltider

Förskolan har eget tillagningskök. Barnen serveras samisk-inspirerad mat.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Sidan uppdaterad 2024-04-04