Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Inskolning

Vi räknar med att inskolningsperioden tar 10 dagar. Första dagarna kommer inskolningen att vara förlagd förmiddagstid. Sedan förlänger vi dagarna varefter barnen knyter an till pedagogerna och då kommer vi även att införa måltider och sovvila på dagsschemat.

Två pedagoger kommer att ha ett särskilt ansvar för inskolningen och bjuder in till ett inskolningssamtal cirka en månad efter avslutad inskolning. Utvecklingssamtal kommer ni att erbjudas en gång per läsår under hela förskoletiden.

Så här ser en dag på vår förskola ut

06.30 Förskolan öppnar. Avdelning Rödhaken är öppnings-/stängningsavdelning.

07:15 Frukosten serveras. Barnen måste vara på plats senast klockan 07:10 för att få frukost. Barnen som kommer efter klockan 07:10 går in på sina respektive avdelningar där de blir mottagna av personal.

11.00 Lunch.

14.00 Mellanmål.

17.15 Förskolan stänger (vid behov har förskolan öppet till 18.30). För att kunna beräkna antalet måltider behöver köket veta hur många barn som ska äta senast klockan 07.15. Vi önskar därför att frånvaro rapporteras i Tempus Hemma (se nedan) innan dess.

Närvaro- och frånvarorapportering gör du med Tempus Hemma

Barnets vistelsetider registreras i närvaro- och frånvarorapporteringssystemet Tempus Hemma. Med Tempus kan du som vårdnadshavare till barn på förskola lägga närvaroschema och registrera frånvaro direkt via webben eller via en app på din smartphone (finns för iOS och Android).

Tempus hjälper dig att förmedla viktig information till personalen, till exempel vem som hämtar barnet, eller annat som personalen bör känna till. Meddela i Tempus vid tillfällen då andra personer än vårdnadshavare hämtar.

För mer info om Tempus

Hämtning/lämning

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare meddelar förskolepersonalen när ni lämnar och hämtar barnet. Detta för att personalen ska veta vilka barn som har kommit till förskolan eller gått hem för dagen.

Kläder

Barnet behöver kläder för både inne- och utomhuslek. Stövlar och galonkläder vid regn, i övrigt kläder efter säsong. Kläderna ska vara märkta med barnets namn. Det finns tygmärken att beställa om man inte vill skriva på, till exempel tvättrådslapparna i kläderna.

Det ska finnas två extra lager med kläder på hyllan då barnen ofta blir blöta eller smutsiga under dagen och behöver ombyte.

Smutsiga kläder lägger vi i en påse på barnets hylla så ni får ta hem och tvätta. Kom ihåg att titta på hyllan kontinuerligt så det inte tar slut på kläder. Ta även en titt i torkskåpen varje dag.

Hjälm

Vintertid vill vi att ni tar med hjälm till barnet. Det blir isigt och halt ute och det är oftast huvudet som slår i marken först om de ramlar. Hjälmen bör ha grönt spänne, godkänt för lek. Tänk på att ha en mössa som passar under hjälmen.

Blöjor

Använder barnet blöjor ska det tas med hemifrån. Skriv barnets namn på påsen. Vi har hyllor vid skötborden som blöjorna ligger på. När det är cirka 5 stycken kvar, påminner vi er genom att sätta upp en lapp på barnets hylla i tamburen - ”slut på blöjor”. Här på förskola föredrar vi vanliga blöjor som stängs i sidorna.

Om barnet brukar bli röd i stjärten och ni använder någon salva, ta gärna hit en tub som kan ligga vid barnets blöjor.

Vila

Sovvilan hålls inne på madrasser. Ta med kudde och filt hemifrån. Använder barnet napp, gosedjur eller annat ska det tas med till förskolan. Nappar och annat ska vara märkta med barnets namn. Även om inte barnet tidigare behövt något kan det vara skönt med något som luktar ”hemma”- ett gosedjur, en snuttefilt eller liknande - när barnet är nykomling på förskolan. Det kan vara bra att ha om barnet blir ledset eller trött.

Solskydd

På våren när solen tittar fram är det bra om det finns solskyddskräm och solhatt eller keps till barnet. Soliga dagar är vi gärna utomhus både för- och eftermiddag och solen blir stark på huden för de små. Vi önskar att barnen är insmorda när de kommer på morgonen så bättrar vi på under dagen.

Plan mot kränkande behandling

Vi bär alla, barn - personal - vårdnadshavare, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår plan mot kränkande behandling Pdf, 277.1 kB..

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, special­pedagogisk spets­kompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Brittsbo

Rektor

Katarina Karlsson
063-14 40 25, 072‑212 29 61

Specialpedagog

Anette Magnusson

070-303 30 02

Carina Nesterud

070-212 52 91

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar, tre dagar per terming. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavarna själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg med vikarier.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Har ni frågor är det bara att fråga någon av oss!

Inga frågor är dumma frågor! Det går också bra att ringa om man kommer på något när man kommit hem... Vi vill att ni ska känna att ert barn har det bra på dagarna!

Välkomna hälsar personalen på Brittsbo!

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-29