Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Samverkan mellan förskolorna i Norra kommundelen

Under jul, sommar och utvecklingsdagar för pedagoger är det färre barn som behöver omsorg. Det kan då vara stängt på Förskolan Brittsbo och öppet på någon annan förskola i området som vi samverkar med.

Barnhälsoarbete

På varje förskola inom Östersunds kommun har vi Barnhälsomöte (BHM). BHM består av rektor, specialpedagog och förskolans arbetslag. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Kontaktuppgifter till rektor och specialpedagoger

Rektor

Katarina Karlsson
063-14 40 25 , 072‑212 29 61

Specialpedagog

Åsa Björkendal
076-127 23 56

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Elevhälsan är en del av Barn- och utbildnings­förvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Bra att veta

  • Se till att det alltid finns gott om kläder på förskolan. Vi är ute minst en gång per dag, oavsett väder. Se till att det finns galonkläder och stövlar för regn och i övrigt kläder efter säsong. Det är också viktigt att det finns ombyte på barnets hylla om det behövs.
  • Märk ditt barns kläder och saker (ytterkläder, mössor, vantar, handskar, skor, filtar, salvor, ja i princip allt) så underlättar ni för pedagoger och för att rätt sak hamnar på rätt plats.
  • Vårdnadshavare ska ta med blöjor till barnet och vi vill att det ska vara ”vanliga” blöjor och inte up and go.
  • På sommaren är det viktigt att ni ser till att det finns solskydd i form av både solkräm och solhatt/keps. Vi ser gärna att ni smörjer barnet på morgonen innan det kommer till förskolan och sen fyller pedagogerna på under dagen.
  • Vintertid vill vi att ni tar med hjälm till barnet. Det blir isigt och halt ute och det är oftast huvudet som slår i marken först om de ramlar. Hjälmen bör ha grönt spänne, godkänt för lek. Tänk på att ha en mössa som passar under hjälmen.

Tempus Hemma

I Tempus Hemma anmäler ni när ert barn är sjuk eller ledig. Det är viktigt at ni anmäler frånvaro i tid till respektive avdelning. Är ni som vårdnadshavare ledig är naturligtvis ert barn också ledigt.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar, tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavarna själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg med vikarier.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Har ni frågor är det bara att fråga någon av oss!

Inga frågor är dumma frågor! Det går också bra att ringa om man kommer på något när man kommit hem. Vi vill att ni ska känna att ert barn har det bra på dagarna!

Välkomna hälsar personalen på Brittsbo!

Sidan uppdaterad 2024-05-28