Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteam på Förskolan Trollåsen

Rektor

Magdalena Norrby
063-14 47 89

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Kläder

Då vi är mycket utomhus så är det bra att ditt barn har kläder efter väder och extrakläder i ombyte i fall de skulle behövas.

Sover ditt barn i vagn så ska det också finnas sovkläder efter väder, napp och ett gosedjur om barnet använder det. Sovsäck/sovpåse & filt är också att rekommendera att de finns i era barns vagnar. Tänk även på att kontrollera så de är nog med luft i däcken på vagnen så blir de lättare att hantera för personalen.

Måltider

Hemgården i Fåker lagar maten till Trollåsens förskola. Maten transporteras hit med bil.

På Trollåsen finns en anställd i köket som lagar frukost och mellanmål.

Frukost serveras kl 07.30, lunchen ca 11.00 (måndag & fredag) 10.45 & 11.15 (tis-tors) och mellanmål ca 14.00.
Matsedel finns på varje avdelning.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Likabehandlingsplan

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplan Word, 225.8 kB..

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-02-21