Om Förskolan Stadsdel Norr

Vi på förskolan Stadsdel Norr arbetar i åldershomogena grupper. På Norrgården går de yngre barnen och på Sörgården de äldre. Detta arbetssätt under­lättar att skapa lärmiljöer anpassade till olika åldrar och utveckla och stärka barnens förmåga att kunna själva. Vi ser barnen som kompetenta individer, som redan i tidig ålder har stor kunskap och många förmågor.

Byggklossar

Vi strävar också efter att barnen ska ha inflytande över sin vardag på förskolan, bland annat genom att vi är lyhörda för vad barnen vill ha i sina lärmiljöer.

Ett av förskolans uppdrag är att vara ett komplement till barnens hemmiljö. I vårt material finns andra saker än det som barnen har hemma och vi har andra aktiviteter.
Vi strävar även efter att ha materialet tillgängligt för barnen.

Vi ändrar lärmiljöerna kontinuerligt så att de passar för den barngrupp vi har just nu – i detta arbete utgår vi från att lärmiljöerna ska ge lekro, samt uppmuntra till möten och samarbeten.

Vi har en utbildning som är utformad så att varje dag innehåller utomhus­aktivitet, vår strävan är att alla barn ska ha minst en utevistelse per dag.

Maten lagas på plats varje dag.

Barn som leker på förskolans gård i vinterFörstora bilden

"Jag lever upp när jag upplever"

Vi har ett processinriktat arbetssätt, som tar sin utgångspunkt i ett gemensamt undervisnings­område för hela förskolan. Detta anpassas till olika projekt som förändras över tid utifrån barnens intresse. I projekten arbetar vi med läroplanens alla delar. Att arbeta processinriktat innebär att det är vägen som är det viktiga och inte målet.

Vi tycker det är viktigt att barnen får uppleva med alla sina sinnen. Genom att erbjuda en rik och varierad utbildning, som har en progression från yngsta till äldsta, hoppas vi ge barnen en lustfylld och lärorik tid på förskolan där de kan utvecklas på ett allsidigt sätt.

Sidan uppdaterad 2024-04-19