Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

På förskolan lägger vi stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar vid lämning och hämtning av barn. Vi erbjuder utvecklingssamtal minst en gång per läsår.

Vid höstens föräldramöte träffas vårdnadshavare, personal och rektor för att lyfta aktuella frågor.

Sidan uppdaterad 2024-02-14