Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Dagliga rutiner och aktiviteter

Vår dag börjar med öppning kl 06.30 på avdelning Lingon och där är vi tills nästa personal börjar kl. 07.30 och då går vi över på respektive avdelning.

Vi äter frukost kl. 8.00. Efter frukost har vi antingen en aktivitet eller så går vi ut och leker.

Klockan 10.30 är det dags att gå in och ha samling, och då övar vi på sånger, rim och ramsor eller leker någon lek.

Cirka klockan 11.00 är samlingen slut och det är dags för lunch. Det barn och personal som har dukat borden säger varsågoda och berättar vilken mat det är som serveras.

Efter lunchen är det vila som består av läsvila eller massage eller bara att lyssna på skön avslappningsmusik. De allra minsta barnen får lägga sig att sova en stund.

Efter vilan är det lek som gäller eller om man vill pyssla på med nåt som intresserar var och en, kan till exempel vara att rita teckningar, bygga med lego, leka rollekar som till exempel häst, hund eller mamma, pappa, barn etcetera.

Framåt klockan 14.00 är det dags att äta mellanmål. Efter det brukar vi gå ut igen om vädret tillåter eller så leker vi eller pysslar med någonting inomhus.

Efter klockan 16.30 avslutas dagen på avdelning Lingon för de barn som fortfarande är kvar då.

Gruppaktiviteter

På onsdagar har Äventyrarna = 5-6 åringarna verksamhet tillsammans med de övriga avdelningarna.

Traditioner

Lucia

I år firar endast pedagoger och barn tillsammans. Luciafirandet sker med fika på varje enskild avdelning.

Julgransplundring

När julen är över har vi julgransplundring med danslekar, fiskdamm och gemensamt mys.

Sjöängsloppet

Vi har ett skidlopp i början av mars månad som inte är lika långt som Vasaloppet, men ändå...

Vi gör en bana, och barnen får åka så många varv de vill eller orkar. Efter skidloppet får barnen en medalj som delas ut till dem.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoplan, Förskolan Sjöängen Pdf, 183.1 kB.

Barnhälsoteamet på Förskolan Sjöängen

Rektor

Katarina Karlsson
063-14 40 25 , 072‑212 29 61

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Plan mot kränkande behandling

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår plan mot kränkande behandling. Pdf, 172.1 kB.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-21