Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

En dag på Storvikens förskola

06.30 Öppning på avdelning Hallon

07.30 Vi går över till respektive avdelning

08.00 Frukost

09.00 Planerad pedagogisk verksamhet ute eller inne

10.40 Samling

11.00 Lunch

12.00 Sovvila och läsvila

12.30 Inne eller utelek eller annan planerad verksamhet

14.15 Mellanmål

15.00 Inne/utelek

16.00 Barn som är kvar går över på Hallon där stängning sker

17.30 Förskolan stänger


När ditt barn börjar sin vistelse hos oss på Storvikens förskola, kan det finnas saker du funderar över. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö18. För dig som förälder innebär det till exempel att:

  • Du och ditt barn möts av personal som arbetar utifrån dessa värderingar och därigenom är goda förebilder för barnen.
  • Ditt barn deltar i en verksamhet som är rolig, lärorik och utvecklande utifrån barnets förutsättningar och möjligheter.
  • I personalens kompetens ingår att se varje barns förmågor och viljor samt att utifrån detta kunna skapa en verksamhet för barn i grupp.
  • Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet med all personal på förskolan då vi samarbetar i till exempel tvärgrupper, vid personalens avdelningsplaneringar och vid lov.

Öppettider

Storvikens förskola har öppet mellan 6.30-17.30.

Personalens arbetstider är schemalagd för att täcka hela dagen. Detta innebär att du som förälder inte alltid träffar samma personal när du lämnar och hämtar ditt barn. Öppettider och schemaläggning är anpassad efter barnens behov. Därför är det viktigt att meddela förändringar av barnets vistelsetid.

Inskolning

Att börja på förskolan är ett stort steg för barnet men även för dig som förälder. Under inskolningen har ni möjlighet att lära känna oss som arbetar här, lokalerna och de andra barnen.

Inskolningen som börjar på en tisdag, tar cirka två veckor. Det är viktigt med en långsam inskolning för att ditt barn ska bli trygg i den nya miljön. Under den första veckan vill vi att du finns här tillsammans med ditt barn så att ni i lugn takt kan introduceras i vår verksamhet.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteam på Storvikens förskola

Rektor

Ingela Svedlund
063-14 41 25

Specialpedagog

Jessika Eriksson

076-101 22 37

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsplan


Här kan du ta del av vår likabehandlingsplan.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-03-20