Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Tempus Hemma

Barnets vistelsetider registreras i närvaro-och frånvarorapporteringssystemet Tempus Hemma. Med Tempus kan du som vårdnadshavare till barn på förskolan lägga närvaroschema och registrera frånvaro direkt via webben eller via app på din smartphone (finns för iOS och Android). Tempus hjälper dig att förmedla viktig information till personalen, exempelvis vem som hämtar barnet eller annat som personalen bör känna till.

Barnets vistelsetid är vårdnadshavares arbetstid samt restid till och från arbete, är någon av er ledig är barnet ledigt.

Unikum Familj

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder till planeringar, dokumentation och samtal.

Unikum familj

Polyglutt

Polyglutt är en flerspråkig digital bilderboktjänst för förskolan. Ni som har barn i förskolan i Östersunds Kommun kan också få tillgång till denna tjänst. Prata med pedagogerna för mer information.

Måltider

Måltider serveras:
Frukost 08.00
Lunch 11.00
Mellanmål 14.00

Vi strävar efter att måltiderna ska vara en lugn stund där både barn och vuxna får möjlighet att lyssna, berätta, reflektera och utveckla sin sociala kompetens. Vi uppmuntrar barnen att smaka på allt.

Specialkost

Om ditt barn av olika anledningar har behov av specialkost är det viktigt att ni informerar vårt kök så de vet vad de kan tillaga. Skulle sedan ert barn bli sjukt någon dag är det viktigt att ni som vårdnadshavare tar kontakt med köket före klockan 07.30 så de inte lagar specialkost den dagen.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund Enheten, Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassade grundskolan samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggs­försäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklings­dagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnads­havarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnads­havare själva kan lösa omsorgen under utvecklings­dagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.


Sidan uppdaterad 2024-05-17