Om oss

Vår utemiljö är bra med en fin gård med lekplats och närhet till skog, pulkabackar, skidspår och fotbollsplan. I närområdet finns också Konststigen och Djur och Kulgården.

En tillgång för förskolan är närheten till och samarbetet med Ängsmogårdens skola och fritidshem. Det innebär en smidig övergång för förskolans barn till skolan. Vi samarbetar också med Förskolan Kronan.

Förskolan Kärven har följande avdelningar: Lyckan, Viljan, Glädjen och Hoppet. Vi har en hel del gemensamma aktiviteter under året: storsjung en gång i veckan, kulturveckor, sagostig, Kärvenloppet, Kärvendagen och en sommarfest.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2016-10-21