Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vår inriktning är Hållbar utveckling:

Orrvikens förskola arbetar övergripande med temat Hållbar utveckling. Varje avdelning undervisar på olika sätt under temat. Huvudsyftet med ett tematiskt arbetssätt i förskolan är att ge varje barn förutsättningar för ett mångsidigt lärande.

Projektarbetet ger barn gynnsamma tillfällen till lärande via flera estetiska uttrycksformer, hela kroppen kan vara med. Vi har nära till elljusspår, naturspår, fotbollsplan/isbana och gymnastiksal som gynnar barnens lek, rörelse och upptäckarlust. Som pedagog är det viktigt att lyssna lyhört, även på de yngsta barnens ordlösa budskap. Pedagogens uppgift är att stimulera barns eget undersökande genom att skapa inspirerande lärmiljöer med tillgång till material som både utmanar och stöttar deras tänk.

Vi jobbar med framgångsrik undervisning med fokus på Lek och samspel. Leken ska upplevas som rolig, trygg, lärorik av alla barn. Lek och samspel är centrala delar i förskolans utbildning. Vi märker att alla barn lär sig nya saker och utvecklas genom leken.


Sidan uppdaterad 2024-03-13