Om oss

Förskolan har fyra avdelningar där vi arbetar i åldersindelade grupper. De yngre barnen går på den sidan av huset som vi valt att kalla Stjärnfall, och de äldre går på den andra delen som heter Norrsken. Vi har valt att arbeta på detta vis utifrån ett barnperspektiv där vi kan anpassa miljöerna utifrån var barnen befinner sig i sin utveckling och ge barnen ett större inflytande. Bemanningen är tre heltider/avdelning.

Under en dag på våra avdelningar är barnen uppdelade i mindre grupper både ute och inne, i grupperna arbetar vi med olika områden och processer.

Vi har även en egen kock eftersom maten tillagas på förskolan.

Sidan uppdaterad 2024-02-14