Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Här har vi samlat information om oss i en broschyr: Välkommen till Mosippan! Pdf, 672.2 kB.

Vår likabehandlingsplan Pdf, 230.7 kB.

En dag på Förskolan Mosippan

Vi öppnar klockan 06.30 och då är vi på avdelningen Regnbågen. Klockan 07.00 går vi till våra avdelningar. På eftermiddagarna vid 16.30 slår vi ihop avdelningarna och då är vi antingen ute på gården eller i vår lekhall/­avdelningen Regnbågen.

Inskolning

Att barnet börjar i förskolan är en stor omställning för både barn och vårdnadshavare.
För att klara detta så bra som möjligt börjar vi med en inskolnings­period på två veckor.
I samråd med vårdnadshavarna kommer vi överens om hur inskolningen ska se ut.

Barnets behov styr. Under inskolningen strävar vi efter att få en nära kontakt med barn och vårdnadshavare. En medarbetare har huvud­ansvaret för inskolningen. Tiden utökas successivt tills barnet är tryggt. Detta blir en bra grund för att barnet ska känna sig tryggt hos oss och även att ni som vårdnadshavare ska känna er trygga att lämna sitt/sina barn på förskolan.

När barnet varit hos oss i några månader erbjuder vi ett uppföljnings­samtal för att prata om hur barnet och vårdnadshavare upplever vistelsen på förskolan. Vad är bra? Vad kunde vara bättre?

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola i Östersunds kommun har vi barnhälsomöten (BHM). Rektor och specialpedagog träffar respektive avdelning och diskuterar barnhälso­frågor och pedagogiska frågor. Förskolan kan också få stöd av kommunens Barn- och elevhälsa. Vi samarbetar med Barnhälsovården (BHV), Föräldra- och Barnhälsan (FBHV) och Barn- och ungdoms­habiliteringen (BUH) på Region JH vid behov.

Barnhälsoteam Förskolan Mosippan

Rektor

Marie Ålstig Söderquist
063-14 49 32

Specialpedagog

Anna Lena Furu

070-291 89 36

Måltider

Vi har ett eget kök där personal från Måltidsservice tillagar god husmanskost.

Mer information från Måltidsservice

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du som vårdnadshavare se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sammanslagningar

Under vissa tider på året (exempelvis under sommar och vinter) slår vi ihop vår verksamhet med andra förskolor. Vi samarbetar med de andra förskolorna i område Södra staden (Balders Hage, Lillsjön, Bäcken och Stallet).

Sidan uppdaterad 2024-01-11