Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Här har vi samlat information om oss i en broschyr: Välkommen till Mosippan! Pdf, 310.4 kB.

Vår likabehandlingsplan Pdf, 160 kB.

En dag på Förskolan Mosippan

Vi öppnar klockan 06.30 och då är vi på avdelningen Fjärilen. Klockan 07.00 går vi till våra avdelningar. På eftermiddagarna vid 16:30 slår vi ihop avdelningarna och då är vi antingen ute på gården eller i vår lekhall/ avdelningen Fjärilen.
Förskolan stänger 18.30.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Mosippan

Rektor

Marie Ålstig Söderquist
063-14 49 32

Specialpedagog

Anna Lena Furu

070-291 89 36

Måltider

Vi har ett eget kök där personal från Måltidsservice tillagar god husmanskost.

Mer information från Måltidsservice

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2023-09-06