Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten.

Alla ska känna sig välkomna till oss. Vi vill skapa trygghet och tillit i förskolan så att vårdnadshavare lugnt skall kunna lämna sina barn till oss.

Vårdnadshavar möte

Vi bjuder in till vårdnadshavar möte en gång per år oftast sker detta på hösten.

Samtal

Som vårdnadshavare kommer du erbjudas två samtal/ läsår och då är ett av dem ett utvecklingssamtal.

Sidan uppdaterad 2023-05-23