Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Om oss på förskolan Treälven

Inskolning

Föräldrarnas första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi erbjuder individuell inskolning utifrån varje barns behov, där föräldrarna deltar i verksamheten.

Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olik ut. Den kan vara en vecka eller längre.
Det viktigaste är att du som förälder deltar i inskolningen och är med ditt barn i förskolans verksamhet.

Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Förutom den dagliga tamburkontakten med föräldrarna så har vi varje år ett föräldramöte, vi har även en sommarfest varje år för barnen och deras föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. Vi har även föräldraråd som rektor kallar till.

Samverkan mellan förskolorna i Norra kommun delen

Treälvens förskola är en av 8 förskolor i området Norra kommundelen. I norra kommundelen ingår förskolorna Lillsjöhögen, Bringåsen, Solbacken, Skogsgläntan (Häggenås), Treälven (Lit), Brittsbo, Mjölnargränd och Sjöängen (Lugnvik).

Under jul, sommar och utvecklingsdagar för pedagoger är det färre barn som behöver omsorg. Det kan då vara stängt på Treälvens förskola och öppet på någon annan förskola i området som vi samverkar med.

Barnhälsoarbete på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun har vi Barnhälsomöte (BHM). BHM består av rektor, specialpedagog och förskolans arbetslag. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Treälven

Rektor

Emelie Edberg
063-14 43 45

Specialpedagoger

Carina Nesterud

070-212 52 91

 

Anette Magnusson

070-303 30 02

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen eller på egen förskola med hjälp av vikarie.

Utvecklingsdagar våren 2022

  • Fredag 25 februari
  • Torsdag 2 juni
  • Fredag 3 juni

Bra att veta

  • Se till att det alltid finns gott om kläder på förskolan. Vi är ute minst en gång per dag, oavsett väder. Se till att det finns galonkläder och stövlar för regn och i övrigt kläder efter säsong. Det är också viktigt att det finns ombyte på barnets hylla om det behövs.
  • Märk ditt barns kläder (ytterkläder, mössor, vantar, handskar, skor, filtar, salvor, ja i princip allt – så underlättar ni för pedagoger och för att rätt sak hamnar på rätt plats).
  • Blöjor ska vårdnadshavare ta med sig till förskolan och vi vill att det ska vara ”vanliga” blöjor och inte up and go.
  • På sommaren är det viktigt att ni ser till att det finns solskydd i form av både solkräm och solhatt/keps. Vi ser gärna att ni smörjer barnet på morgonen innan det kommer till förskolan och sen fyller pedagogerna på under dagen.
  • Vintertid vill vi att ni tar med hjälm till barnet. Det blir isigt och halt ute och det är oftast huvudet som slår i marken först om de ramlar. Hjälmen bör ha grönt spänne, godkänt för lek. Tänk på att ha en mössa som passar under hjälmen.
Sidan uppdaterad 2023-12-19