Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att barnen ska ha det bra på förskolan är det viktigt att personalen har föräldrarnas förtroende. Vi samarbetar kring barnens vardag. Om ni undrar över någonting eller tycker något är fel så tveka inte att ta upp det med personalen.

Inskolningen är viktig. Där bygger man upp kontakten både till barnet och till föräldrarna. En bra kontakt med föräldrarna är viktig för att barnen ska känna sig trygga.
Inskolningen brukar ta cirka två veckor.

En gång per läsår har vi utvecklingssamtal med föräldrarna via Unikum. Vi ser gärna att båda föräldrarna kommer. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för föräldrarna att tala om vad de tycker är viktigt för sitt barn. Önskar ni ytterligare samtal, tveka inte att prata med oss.
Vi i personalen har tystnadsplikt.

Vi bjuder regelbundet in till föräldramöte. Vi börjar med en allmän information och presentation av personalen och sen avslutas mötet avdelningsvis på förskolan Kärven. Vid dessa möten infor­merar vi om och diskuterar sådant som berör förskolan/avdelningen.

Sidan uppdaterad 2022-02-21