Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Varje termin erbjuder ansvarig pedagog föräldrarna att ha ett samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande i förskolan.

Varje termin anordnar alla avdelningarna föräldrafika då barnen får vara med och hjälpa till med förberedelserna.

I början av varje hösttermin hålls ett föräldramöte som det är valfritt för föräldrar att delta på eller ej. Föräldramötet är gemensamt för hela huset.

På förskolan finns ett föräldraråd med och av föräldrar där de lyfter frågor kring verksamheten.

I hallarna finns tavlor uppsatta, dels för att personalen ska kunna informera föräldrarna, men även för att föräldrar ska kunna meddela varandra om det är något de tappat bort med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2016-10-21