Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Arbetsplan

Arbetsplan för Tandsbyns förskola Pdf, 542.3 kB.

Det pedagogiska arbetet

Till grund för vår förskolas pedagogiska verksamhet ligger skapande, matematik, språk, kommunikation, naturvetenskap och teknik som genom leken bildar en helhet.

Vi på Tandsbyns förskola använder oss av pedagogisk dokumentation, vilket innebär att vi tar med oss barnens intressen och tankar när vi utformar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barn genom att fotografera och skriva om vad barnen upptäcker och utforskar i sin vardag på förskolan. Detta samlar vi i unikum på barnens personliga profil.

Planering

Vi som jobbar på förskolan har varje vecka 1,5 timmes arbetslagsreflektion för att planera och reflektera kring verksamheten så att ditt barn får bästa möjliga utbildning. Barnet kommer då tas om hand av övrig personal på förskolan.

Sidan uppdaterad 2022-11-22