Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med Er. Du är välkommen att delta i Ditt barns verksamhet i förskolan genom att t.ex. hälsa på och vara med på utflykter.

Vi har ett föräldramöte per termin och en gemensam familjekväll på gården under våren.

En gång/termin bjuder vi in till utvecklingssamtal kring Ditt barns utveckling och lärande på förskolan. Utvecklingssamtalen ger Dig möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller Ditt barns vardag i förskolan. Vill Ni ha samtal oftare så säg till.

Sidan uppdaterad 2021-12-03