Kvalitetsarbete

Digitalisering, flerspråkighet och systematiskt kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Personalen på Sollidens förskola har gemensamt tagit fram ledorden Hänsyn, glädje, förtro­ende och kreativitet som ska genomsyra hela den verksamhet som förskolan erbjuder.

Ett gott bemötande ska ligga till grund för förskolans verksamhet. Barn och vårdnadshavare ska få känna sig välkomna och viktiga.

Lärandet på Förskolan Solliden ska genomsyras av en lustfylldhet och en nyfikenhet hos både barn och pedagoger. Förskolan ska erbjuda en verksamhet där varje barn, utifrån sin förmåga, stimuleras och utmanas i sin språkliga, matematiska, kommunikativa samt motoriska utveck­ling, samt i sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

Utgångspunkten ska alltid vara de behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för.

Vår arbetsplan

Förskolan Sollidens arbetsplan Pdf, 582 kB. (inklusive Plan mot diskriminering och kränkande behandling)

Vi är en UR-förskola!

Utbildningsradions (UR:s) uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet. De program som produ­ceras finns för förskola, skola och vuxna på många olika språk, men också som fortbildning för till exempel förskollärare. Läroplanerna ligger till grund för innehållet i programmen.

Vi fick en förfrågan från UR att vara en samarbetsförskola och vi tackade ja. Detta innebär att vi kommer ha möjlighet att vara delaktiga i deras programproduktion. Linda Karlsson som arbetar på Myltans avdelning är vår UR-lärare.

Tillsammans med barnen kommer vi att titta på program som redan finns, för att sedan ge synpunkter och kommentarer. Vid nyproduktion får vi ”förhandsvisa” program för barnen på förskolan och sedan ge UR våra synpunkter. Vi kommer också att ha möjlighet att få stöd från UR, till exempel då vi söker program för ett speciellt tema.

Gå gärna in på www.ur.se och titta på deras bank av program för Förskola.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-11