Kvalitetsarbete

Vi som arbetar på Sollidens förskola har gemensamt tagit fram ledorden hänsyn, glädje, förtro­ende och kreativitet. De ska genomsyra hela den verksamhet som vår förskola erbjuder.

Ett gott bemötande ska ligga till grund för vår förskolas verksamhet. Barn och vårdnads­havare ska känna sig välkomna och viktiga.

Lärandet på Förskolan Solliden ska genomsyras av en lustfylldhet och en nyfikenhet hos både barn och pedagoger. Förskolan ska erbjuda en verksamhet där varje barn, utifrån sin förmåga, stimuleras och utmanas i sin språkliga, matematiska, kommunikativa samt motoriska utveck­ling, samt i sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

Utgångspunkten ska alltid vara de behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för.

Sidan uppdaterad 2022-07-05