Om oss

Regnbågens förskola arbetar som en avdelning med 36 barn. Vi har delat upp vår barngrupp i tre mindre grupper, Småtrollen, Ekorrarna och Kottarna. Information om grupperna och våran verksamhet hittar ni nedan.

Småtrollen (ca 1-2 år)

I den här gruppen har vi fokus på omsorg och trygghet. Vi stöttar, hjälper och vägleder barnen i samspel och frilek.

Barnen ska få nya upplevelser och möjlighet till att utvecklas i sin närmiljö på förskolan, inne och ute.

Under våra samlingar stimulerar vi bland annat språk och matematik genom sång, rim, ramsor, enklare lekar och sagor med konkret material. Vi erbjuder skapande verksamhet.

Ekorrarna (ca 3-4 år)

Vi jobbar med att barnen ska bli trygga i sig själva, att känna samhörighet i gruppen och att våga uttrycka sig inför varandra.

Vi tränar på att leka och samspela. Vi leker lekar som utvecklar grupp och självkänsla.

Vi jobbar med att barnen ska få utveckla sin skapande, språkliga och matematiska förmåga, utifrån ålder och mognad. Vi vill att barnen ska få möjlighet att upptäcka naturkunskap, kemi och teknik i enkla former.

Vi ger barnen möjlighet att i enklare former utvärdera och dokumentera valda aktiviteter.

Barnen får uppleva rörelse i form av lek på gården, promenader, skogsutflykter och ibland vistelse i gymnastiksal.

Kottarna (ca 5-6 år)

Grunden i vår verksamhet ligger vid språk, matematik, skapande, rörelse, miljö, naturkunskap, kemi och teknik.

Vi jobbar med gruppstärkande lekar för att få en samhörighet i gruppen. Vi vill att barnen ska få en tilltro och kunskap om sin egen förmåga.

Barnen ska utveckla sin förmåga att prata, lyssna och reflektera i gruppen. Vi vill utveckla barnens egna inflytande i verksamheten, dokumentation och utvärdering.

Vi gör utflykter till olika platser till exempel skogen. Barnen erbjuds vid tillfällen teater och musikunderhållning tillsammans med skolan. Vi uppmärksammar traditioner och gör besök i kyrkan och på Jamtli. Vi ger barnen möjlighet till rörelse utomhus och ibland i gymnastiksal.

Lokaler

Våra lokaler upplevs ljusa och stora med ett stort lekrum och flera mindre rum i anslutning till det. Rummen är utformade med olika lekmiljöer för att stimulera barnens lek och utveckling.

Gård

Gården är kuperad och bjuder in till lek och rörelse året om. Det finns en lekstuga, sandlåda, lekställning med rutschkana samt en lekbuss. På vintern kan vi åka madrass och pulka tillsammans på gården. Det finns även möjlighet att åka skridskor och längdskidor.

Inskolning

Inskolning sker efter barnets behov och tar 1-2 veckor. Vi lägger upp en inskolningsplan utefter behov tillsammans med vårdnadshavare. En pedagog ansvarar för inskolningen. Efter ca en månad erbjuder vi ett inskolningssamtal.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
arbetsplan_2017_2018.pdf Pdf, 176.3 kB. 176.3 kB 2018-06-12 10.53
Sidan uppdaterad 2023-12-19