Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Till grund för vår förskolas pedagogiska verksamhet ligger skapande, matematik, språk, kommunikation, naturvetenskap och teknik som genom leken bildar en helhet. Leken är viktig och nödvändig för barns utveckling och det livslånga lärandet. Leken ger utrymme för skapande verksamhet, fantasi och experimenterande med olika material.

Vi på Dungens förskola dokumenterar varje barn genom att fotografera, samt skriver om vad barnet gör i sin vardag vid olika tillfällen och situationer. Detta samlar vi i barnens egna personliga pärmar.

Planering

Vi som jobbar på förskolan har varje vecka 1,5 timmes arbetslagsreflektion för att planera och reflektera kring verksamheten så att ditt barn får bästa möjliga utbildning. Barnet kommer då tas om hand av övrig personal på förskolan. l.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-16