Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi har olika sätt att mötas i syfte att främja samverkan, delaktighet och inflytande. Ett väl utvecklat föräldrasamarbete är en förutsättning för inflytande. Man kan se det som ett arbete med flera ingångar — på individnivå och gruppnivå, via formella men också informella kanaler.

Formella kontakter

Individnivå

  • Inskolningssamtal
  • Utvecklingssamtal / Individuella utvecklingsplaner
  • Barn-dokumentation, till exempel portfolio
  • Handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd
  • Gruppnivå
  • Föräldramöten
  • Månadsbrev

Informella kontakter

Individnivå

  • Tamburkontakt
  • Spontana samtal, möten med mera

Viktigt med bra bemötande, förhållningssätt, inbjudande klimat, tillitsfulla relationer, dialog.

Sidan uppdaterad 2024-03-31