Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi vill ha en öppen, inbjudande och harmonisk miljö där vi alltid finns till hands för barnen. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vår verksamhet styrs utifrån förskolans läroplan och genomsyras i Kronans arbetsplan.
Där finns det strävansmål för förskolan inom områdena Normer & värden, Utveckling & lärande, Barns inflytande, Förskola & hem samt Hälsa & livsstil.

Kronans förskolas inriktning är att arbeta med "kvalitet i förskolan" med fokus särskilt på språk och matematik samt värdegrundsfrågor som barns inflytande, jämställdhet och likabehandling.

Sidan uppdaterad 2017-07-11