Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Vi har en stor, härlig gård som inbjuder till lek och äventyr året om. Den närliggande skogen inspirerar även den till lek, rörelse och upptäckarlust.

Vintertid åker vi skidor både inne på gården och i vår närmiljö. På gångavstånd från förskolan ligger Klanghallen, dit går de äldsta barnen för att åka skridskor några gånger per säsong.

Miklagård består av fyra avdelningar som jobbar med ett gemensamt årsarbetshjul. Det som är gemensamt för hela huset är bland annat femårsgruppen. Då träffas hela husets femåringar och gör aktiviteter utomhus och inomhus.

Om oss

Vår personal

På förskolan arbetar utbildade pedagoger. Personaltätheten är tre heltider i en grupp på 18 barn.

Öppettider

Förskolan öppnar kl 06.15 och stänger kl 18.00.

Måltider

Kastalskolans kök lagar maten till Miklagårds förskola. Maten transporteras hit med bil.

På Miklagård finns en anställd i köket som lagar frukost, sallader till lunch och mellanmål.

Frukost serveras ca 08.00, lunchen ca 11.00 och mellanmål ca 14.00.
Matsedel finns på varje avdelning.

Samverkan Miklagård, Sörgård och Dungens förskolor

Förskolorna Miklagård, Sörgård och Dungen bildar tillsammans en förskole­enhet med gemensam organisation för pedagogisk utveckling. Förskolorna har tillsammans med skolan en väl fungerande överlämnande­plan för att stödja barnens övergång mellan förskola och förskole­klass, skola och fritidshem.

Vissa veckor under julen och sommaren slår vi ihop förskoleverksamheten på Brunflos förskolor. Det för att personalen ska få möjlighet till en samman­hängande ledighet. För att barnen ska känna sig trygga ser vi till att det finns kända vikarier när ordinarie personal har semester.

Hälsa och trygghet

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteamet på Förskolan Miklagård

Rektor

Emma Edman

076‑138 41 96

Specialpedagog

Jessika Eriksson

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsarbete

Vi har en likabehandlingsplan som beskriver hur vi arbetar med likabehandling på vår förskola.

Likabehandlingsplan Word, 311.8 kB.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Till de som inte kan ordna sin barnomsorg själva dessa dagar erbjuds verksamhet med vikarier.

Sidan uppdaterad 2024-02-01