Introduktion

En helt ny värld öppnar sig för de barn som börjar på förskolan. Oavsett hur gammalt barnet är så kan det behövas en introduktion till livet på en förskola.

På Jägarvallens förskola försöker vi att så långt det är möjligt se till barnets individuella behov och föräldrarnas önskemål. Målet är att förälder och barn skall få en bra start på sin tid i förskolan och uppleva tillhörighet.

Föräldraaktiv inskolning

Förskolan tillämpar föräldraaktiv inskolning, där förälder och barn är med hela dagen på förskolan under cirka tre dagar (eller enligt överenskommelse). Barnen inskolas tillsammans med andra barn och erbjuds aktiviteter som speglar vår verksamhet med öppna stationer.

Syftet med föräldraaktiv inskolning är att skapa:

  • Delaktighet – genom att föräldern är närvarande i tre hela dagar får de en inblick och är delaktiga i den värld deras barn kommer att vistas i.
  • Trygghet – barnet kan i sällskap av sin förälder bekanta sig med allt nytt och spännande på förskolan utan att vara orolig för att föräldern ska försvinna.
  • Relationer – pedagoger, barn och föräldrar ges möjlighet att bygga upp en förtroendefull relation till varandra.

Så ser de första dagarna ut

Dag 1-3: Barn och vårdnadshavare är på förskolan och deltar i alla aktiviteter (vid behov kan det bli fler dagar).

Dag 4-5: Resterande vecka ber vi er vara lättillgängliga ifall ert barn skulle behöva er. Veckan som följer efter inskolningen går barnet sina ordinarie tider eller enligt överenskommelse.

En tid efter avslutad inskolning erbjuds ni föräldrar ett kortare uppföljningssamtal om hur inskolningsperioden varit.

Sidan uppdaterad 2024-01-02