Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan så bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för ditt barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med er därhemma.

Under höstterminen bjuder vi in till föräldramöte.

En gång per termin, löpande under året, bjuder vi in till utvecklingssamtal kring ditt barns utveckling och lärande på förskolan. Utvecklingssamtalet ger dig möjlighet till insyn och inflytande när det gäller ditt barns vardag i förskolan.

Sidan uppdaterad 2022-11-22