Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrar genom föräldramöte, inskolningssamtal, utvecklingssamtal samt den dagliga kontakten.

Föräldraråd

Vi har ett föräldraråd, där två föräldrarepresentanter från varje avdelning kallas till möte med förskolecheferna för att lyfta frågor. Föräldrarådsmöten hålls regelbundet under läsåret, cirka två gånger per termin.

Ta kontakt med avdelningens föräldrarådsrepresentanter om ni har något ni vill ta upp. Du behöver inte vara representant för att få gå på mötena, alla vårdnadshavare är välkomna till våra föräldrarådsmöten.

Sidan uppdaterad 2021-09-14