Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

När ditt barn börjar sin vistelse på Tandsbyns förskola kan det finnas saker som ni funderar över. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö- 98.


För dig som förälder innebär det att:

  • Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten som ditt barn möter ska var rolig, trygg och lärorik. Med leken som verktyg vill vi väcka ditt barns nyfikenhet och lust att lära genom att erbjuda ditt barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
  • Vi på förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Det innebär att vi i samarbete med er föräldrar ska verka för att ert barn får möjlighet att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.

Inskolning

Under inskolningen är du som förälder med ditt barn under tre dagar cirka klockan 9.00 till klockan 13.45 (lite individuellt utifrån varje barn) i en så kallad föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du följer och stöttar barnet i förskolans miljö och aktiviteter med hjälp av pedagogerna. En ansvarspedagog finns alltid lite närmare barnet, då det är viktigt för barnet med en trygg anknytning.

Andra vuxna

Utöver ordinarie pedagoger kommer ditt barn även i kontakt med andra vuxna. Till exempel då vi vid behov sätter in vikarier, tar emot feriearbetare med mera.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt. Det innebär att det inte lämnas ut någon information gällande ditt barn utan er tillåtande.

Öppettider

Förskolans öppettider är 6.15- 17.30.

Personalens arbetstid är schemalagd för att täcka hela dagen. Detta innebär att du som förälder inte alltid träffar samma personal vid lämning och hämtning. Personalen informerar varandra och er föräldrar om hur ert barn har haft det under dagen. Personalens schema är anpassad efter barnens närvarotider, därför är det viktigt att meddela förändringar av ditt barns närvarotid.

Vid lämning och hämtning ska du som förälder alltid ta kontakt med någon personal på förskolan. Det är viktigt att du meddelar oss om det är någon annan än du som förälder som ska hämta barnet!

Måltider

  • Frukost serveras 7.30.
  • Lunch serveras 11.00.
  • Mellanmål serveras 14.00.

Om ditt barn är sjuk eller ledig vill vi att du hör av dig till förskolan före klockan 7.30, så att kökspersonalen kan förbereda antal matportioner under dagen. Du måste också komma ihåg att ringa till köket och meddela om ditt barn ska vara ledig eller kommer tillbaka från ledighet.

Har ditt barn någon allergi eller överkänslighet och är i behov av specialkost - informera oss i personalen.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Kontaktuppgifter till Barnhälsoteamet på Tandsbyns förskola

Rektor

Magdalena Norrby
063-14 47 89

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsplan

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplan. Pdf, 300.6 kB.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-02-02