Kvalitetsarbete

Vi på Önegården arbetar utifrån förskolans läroplan (lpfö-18), skollagen och barnkonventionen.

Vi erbjuder en utbildning som är rolig, trygg, lärorik och likvärdig där barnen ska ges förutsättningar att lyckas.

Sidan uppdaterad 2024-02-14