Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

På förskolan Mjölnargränd har vi öppet vardagar mellan 06.30 - 17.30, vid behov till 18.30.

Samverkan

Under jul, sommar och utvecklingsdagar för pedagoger är det färre barn som behöver omsorg. Det kan då vara stängt på Mjölnargränds förskola och öppet på någon annan förskola i området som vi samverkar med.

Barnhälsoarbete

På varje förskola inom Östersunds kommun har vi Barnhälsomöte (BHM). BHM består av rektor, specialpedagog och förskolans arbetslag. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Elevhälsan är en del av Barn- och utbildnings­förvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklings­dagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnads­havarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnads­havare själva kan lösa omsorgen under utvecklings­dagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Inskolning

Vårdnadshavare och barns första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi erbjuder individuell inskolning utifrån varje barns behov, där vårdnadshavare deltar i verksamheten.

Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olika ut. Inskolningsperioden beräknas vara två veckor. Det viktigaste är att du som vårdnadshavare deltar i inskolningen och är med ditt barn i förskolans verksamhet.

Bra att veta

 • Se till att det alltid finns gott om kläder på förskolan. Vi är ute minst en gång per dag, oavsett väder. Se till att det finns galonkläder och stövlar för regn och i övrigt kläder efter säsong. Det är också viktigt att det finns ombyte på barnets hylla om det behövs.
 • Märk ditt barns kläder och saker (ytterkläder, mössor, vantar, handskar, skor, filtar, salvor och så vidare) så underlättar ni för pedagoger och för att rätt sak hamnar på rätt plats.
 • Vårdnadshavare ska ta med sig barnens blöjor. Vi vill att det ska vara ”vanliga” blöjor och inte up and go.
 • På sommaren är det viktigt att ni ser till att det finns solskydd i form av både solkräm och solhatt/keps. Vi ser gärna att ni smörjer barnet på morgonen innan det kommer till förskolan och sen fyller pedagogerna på under dagen.
 • Vintertid vill vi att ni tar med hjälm till barnet. Det blir isigt och halt ute och det är oftast huvudet som slår i marken först om de ramlar. Hjälmen bör ha grönt spänne, godkänt för lek. Tänk på att ha en mössa som passar under hjälmen.
 • Lämning av barnen sker inne på avdelning Paletten före klockan 7.30, efter 7.30 lämnar ni på respektive avdelning, passa på att ta del av dokumentationen på avdelningen.

En vanlig dag på förskolan:

 • 06.30 Öppning
 • 08.00 Frukost på avdelningen
 • 09.00-11.00 Fri lek och gruppaktiviteter inne och ute
 • 11.15 Lunch
 • 12.00 Vila - läsning, boksamtal
 • 14.15 Mellanmål

Mobilfri förskola, fokus när ni är här ska ligga på era barn.

Tempus

I Tempus anmäler ni när ert barn är sjukt eller ledig. Det är viktigt att ni anmäler frånvaro i tid till respektive avdelning. Är ni som vårdnadshavare ledig är naturligtvis också ert barn ledig.

Sidan uppdaterad 2024-03-31