Kvalitetsarbete

I vårt uppdrag ingår att bedriva en pedagogisk verksamhet där omsorg om barnet, lärande och fostran bildar en enhet. Detta gör vi i samarbete med barnens föräldrar.

Vi arbetar för att varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära. Förskolans styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och Plan för kunskap och lärande (Östersunds kommun).

Verksamhetsplan 20–21 Pdf, 1.7 MB.

Bemötande

Arbetet med vår gemensamma värdegrund och den goda arbetsplatsen, för barn och vuxna, är viktigt för oss. Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för varandra stimuleras bland annat i den dagliga leken, vid konfliktlösningar, genom uppmuntran och beröm.

Språk

Vi arbetar för att barnen ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd samt sin förmåga att leka med ord och sitt intresse för skriftspråk. Språklig utveckling stimuleras dagligen genom att våra barns språkliga kommunikation uppmuntras och bemöts på ett positivt sätt, samt bland annat vid högläsning, sång, musik och sånglekar, rim och ramsor.

Matematik — naturvetenskap — teknik

Vi arbetar för att barnen ska utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Logiskt tänkande, problemlösning och att använda matematik stimuleras dagligen bland annat genom byggande och konstruerande, sorterande, experimenterande och diskussioner vid bland annat matbordet.
Våra 5-åringar arbetar med Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Temat de får arbeta med är Jämföra och mäta.

Miljö

Vi arbetar för att barnen ska utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och aktsamhet om allt i naturen. Detta stimulerar vi genom att källsortera och vara goda förebilder då det gäller energibesparing. Vi har en egen kompost på gården som barnen hjälper till att sköta.

Sidan uppdaterad 2020-08-19