Kvalitetsarbete

Förskolan Backen arbetar med åldersindelade grupper med de yngsta barnen på Gungan, de äldre på Boken och de äldsta på Bollen. Syftet med detta är att bättre kunna använda miljön som "den tredje pedagogen". Att på ett bättre sätt kunna tillgodose varje barns behov.

Läroplan

Förskolan ska, enligt läroplanen (Lpfö18), vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I vår strävan efter att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar genom att vi systematiskt dokumenterar, analyserar, utvecklar och utvärderar utbildningen.

Unikum

Barnets utveckling och lärande kommer du som förälder att kunna ta del av via Unikum.

Blommande äppelträd med vita blommor ute på gården

Planering

Vi som jobbar på förskolan har varje vecka 1,5 timmes arbetslagsreflektion för att planera och reflektera kring verksamheten så att ditt barn får bästa möjliga utbildning. Barnet kommer då tas om hand av övrig personal på förskolan.

Sidan uppdaterad 2024-05-24