Hantera avfall vid evenemang

Ska du arrangera ett evenemang och har behov av avfallshantering ska du beställa detta av kommunen.

Börja i god tid

Kontakta kommunen i god tid innan evenemanget för att ni ska hinna planera och samråda om behovet av avfallshantering och tömningsintervall.

Så mycket kostar det

Kostnaden för att ställa ut och hämta hem kärl eller container framgår i avfallstaxan.

Så lång tid tar det

Du behöver beställa avfallshanteringen hos kommunen minst 2 veckor innan evenemanget går av stapeln.

Tänk på följande

Beroende på vilken typ av evenemang du ska arrangera så uppstår olika sorters sopor.

  • Det ska finnas möjlighet att sortera allt det avfall som uppstår på evenemanget. Sorteringen ska vara väl skyltad.
  • Avfallet ska sorteras i de sorters avfall som uppstår, exempelvis: matavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar och restavfall. Det utsorterade avfallet får inte blandas utan ska lämnas till mottagning eller insamling. Kommunen kan hjälpa till med kontakten.
  • Om man serverar fler än 150 personer per dag så ska kunderna bli erbjudna muggar och tallrikar som är återanvändningsbara

Anmäl till kommunen

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller via kundcenter@ostersund.se minst två veckor innan evenemanget för att beställa avfallshantering vid evenemang.

Vi behöver information om:

  • Plats och datum för evenemanget.
  • Uppskattat antal besökare.
  • Vilken typ av avfall som kommer att uppstå och hur mycket kan det bli. Vi förmedlar kontakt till entreprenörer för hämtning av förpackningar.
  • Faktureringsuppgifter med adress och organisationsnummer (eller personnummer).
  • Eventuellt behov av vatten och avlopp.

Behöver du hämtning av latrin så ska du välja en godkänd entreprenör från den här listan.

Detta händer sen

I samband med evenemanget levererar kommunen den utrustning som vi kommit överens om samt ställer upp den på platsen vi kommit överens om.

Behållarna töms därefter de antal gånger som vi avtalat.

Utrustningen hämtas in efter avslutat evenemang.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-03-29