Hantera brand­farlig vara

Du behöver normalt sett ansöka om tillstånd för att få hantera brand­farliga varor i din verksamhet. Tillståndet söker du hos Rädd­nings­tjänsten Jämtland.

Innan du ansöker

Viss mindre mängd brandfarlig vara får du hantera utan tillstånd. Gräns­erna finns angivna på sidan 9 i handboken "Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor".

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor – MSB

Det är viktigt att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. En lag, en förordning samt en rad olika föreskrifter reglerar hur hanter­ingen ska vara ordnad. Räddningstjänsten får möjlighet att kontrollera att dessa krav är uppfyllda i samband med att ni ansöker om tillståndet. Vid förnyelse av tillståndet prövar Räddningstjänsten att er verksamhet fortfarande uppfyller kraven.

Så mycket kostar det

Kostnaden för tillståndet beror på vilken typ av hantering det handlar om. Den beror också på hur mycket tid Räddningstjänsten måste lägga på ärendet. Det kan alltså löna sig att läsa på om vilka regler som gäller innan du skickar in din ansökan och se till att du lämnar in en så pass komplett ansökan som möjligt.

Avgifter för tillståndsprövning av hantering av brandfarlig vara

Så lång tid tar det

När Räddningstjänsten tagit emot din ansökan återkopplar de till dig inom tre veckor. Skulle din ansökan sakna några handlingar kommer de be dig skicka in kompletteringar.

När ansökan är komplett börjar Räddningstjänsten att handlägga ärendet. De har i normalfallet tre månader på sig att fatta beslut men strävar efter att fatta beslut inom 5 veckor.

Tänk på följande

Tillståndet för hantering av brandfarliga varor är tidsbegränsat. Det är den verksamhet som hanterar de brandfarliga varorna som ska ha tillståndet.

Det är den totala mängden brandfarlig vara som er verksamhet hanterar på en plats som avgör om tillstånd krävs eller inte. När tillstånd krävs ska verksamheten också alltid utreda riskerna med hanteringen.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Räddningstjänsten Jämtland på 063-14 80 00 eller info@rtjamtland.se

Skicka in din ansökan

Du ansöker om tillståndet via blankett.

Ansökan skickas till info@rtjamtland.se eller

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Box 71
831 21 Östersund

Detta händer sen

När Räddningstjänsten tagit emot din ansökan återkopplar de till dig inom tre veckor. Skulle din ansökan sakna några handlingar kommer de be dig skicka in kompletteringar. I vissa fall gör Räddningstjänsten även plats­besök för att se hur ni har tänkt ordna hanteringen.

När ansökan är komplett börjar Räddningstjänsten att handlägga ärendet. De har i normalfallet tre månader på sig att fatta beslut men strävar efter att fatta beslut inom 5 veckor.

Räddningstjänsten skickar normalt ärendet på remiss till andra myndig­heter - exempelvis kommunen, för att de ska kunna yttra sig. När Rädd­nings­tjänsten fått svar från myndigheterna fattar de beslut och meddelar dig.

Räddningtjänsten Jämtland har också tillsynsansvaret för hanteringen av brandfarliga varor.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-01-10