Hantera explosiv vara

Nästan all hantering av explosiva varor som dynamit, tänd­hattar, krut, ammunition och fyrverkerier kräver tillstånd. Till­ståndet söker du hos Räddnings­tjänsten Jämtland.

Innan du ansöker

Hantering av explosiva varor omfattar:

 • användning
 • förvaring
 • saluföring/överlåtelse
 • överföring av explosiva varor inom Sverige

Det är viktigt att hanteringen av explosiva varor sker på ett säkert sätt. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt tillhörande Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor reglerar, tillsammans med en rad olika föreskrifter, hur hanteringen ska vara ordnad.

I ett fåtal fall får du hantera explosiva varor utan tillstånd. Det kan du läsa om i kapitel 2 i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor.

Hantering av explosiva varor – MSB

Så mycket kostar det

Kostnaden för tillståndet beror på vilken typ av hantering det handlar om.

Avgifter för tillståndsprövning av hantering av explosiv vara

Så lång tid tar det

När räddningstjänsten tagit emot din ansökan återkopplar de till dig inom tre veckor. Skulle ansökan sakna några handlingar kommer de be dig skicka in kompletteringar.

När ansökan är komplett har räddningstjänsten i normalfallet tre månader på sig att fatta beslut i ärendet.

Tänk på följande

Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

 • Tillstånd till användning av explosiva varor krävs för dig som ska använda explosiva varor.
 • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för dig som har förråd och vill förvara explosiva varor.
 • Tillstånd till saluföring/överlåtelse (tidigare kallat handel) med explosiva varor krävs för sig som saluför eller på annat sätt lämnar vidare explosiva varor ­– till exempel en vapenhandlare som säljer ammunition.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för dig som köper explosiva varor. Tillståndet behöver du för att kunna flytta varorna från säljaren till ditt förråd eller arbetsplats (om varorna ska förbrukas samma dag). Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som söker överförings­tillstånd. Överförings­tillstånd behövs inte för ammunition och pyrotekniska artiklar.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Räddningstjänsten Jämtland på 063-14 80 00 eller info@rtjamtland.se

Skicka in din ansökan

Du ansöker om tillståndet via blankett.

Ansökan skickas till info@rtjamtland.se eller

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Box 71
831 21 Östersund

Fördjupad information

Tillståndsprocessen - Räddningstjänsten Jämtland

Detta händer sen

När Räddningstjänsten tagit emot din ansökan återkopplar de till dig inom tre veckor. Skulle din ansökan sakna några handlingar kommer de be dig skicka in kompletteringar. I vissa fall gör Räddningstjänsten även plats­besök för att se hur ni har tänkt ordna hanteringen.

Räddningstjänsten kommer att skicka ärendet på remiss till andra myndig­heter – exempelvis Polismyndigheten, för att de ska kunna yttra sig.

När Räddningstjänsten fått svar från myndigheterna fattar de beslut och med­­delar dig. Ett beviljat tillstånd kan vara förenat med vissa villkor.

Tillståndet är alltid tidsbegränsat.

Räddningtjänsten Jämtland har också tillsynsansvaret för hanteringen av explosiva varor.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Du söker tillstånd hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om du ska hantera explosiva varor enligt följande:

 • tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning av explosiva varor
 • annan hantering som sker i anslutning till ovan nämnd hantering
 • gränsöverskridande överföring
 • import
 • export
 • Försvarsmaktens hantering av explosiva varor på fasta platser

Sök tillstånd för explosiva varor hos Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap

Ska du avfyra fyrverkerier eller spränga söker du tillstånd hos Polisen:

Några övriga tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-01-10