Starta livsmedels­anläggning

Du måste registrera din livsmedels­anläggning innan du startar upp den. Registreringen gör du hos Sam­hälls­byggnad på Östersunds kommun.

Börja i god tid

All livsmedelsverksamhet ska registreras innan den får starta. Senast två veckor innan du vill börja ska din registrering vara inlämnad till kommunen.

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Kostnaden är 1 612 kronor för 2024.

Kommunen tar också ut en avgift för kontroll av din livsmedelsverksamhet. Kontrollen sker enligt en viss frekvens baserat på verksamhetens storlek och typ av hantering. Du betalar avgiften efter att vi genomfört kontrollen.

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Hand­lägg­nings­tiden för registrering av livsmedelsverksamhet är max 2 veckor.

Tänk på följande

Det är du som företagare som ansvarar för att din verksamhet uppfyller alla krav. Lokalen du ska använda behöver vara anpassad till den verksamhet du ska bedriva.

Du som har livsmedelsverksamhet ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att det finns rutiner för hur ni ska arbeta med hygien, städning, temperaturkontroller och annat som krävs för att du ska kunna producera säkra livsmedel.

Är du osäker på hur lokalen ska vara utformad så bör du ta hjälp av en konsult.

Tänk på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan vid en renovering eller ombyggnad.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din ansökan

Du registrerar din livsmedelsverksamhet via vår e-tjänst.

Detta händer sen

Två veckor efter att du gjort din anmälan om registrering får du starta din verksamhet om vi inte meddelat någonting annat innan dess. Ett tag efter att du har startat din verksamhet kommer någon av våra livsmedelsinspektörer komma ut och göra en kontroll för att bedöma om verksamheten uppfylller gällande regler.

Därefter kommer vi att genomföra regelbundna kontroller av verksamheten.

Övrigt att tänka på

Släpp inte ut skadliga ämnen i avloppsvattnet

Du får inte släppa ut ämnen i avloppet som kan skada ledningarna eller störa reningsprocessen i reningsverken. Det kan krävas fettavskiljare, oljeavskiljare eller att ni själva renar ert avloppsvatten.

Läs mer: Kommunalt vatten och avlopp för företag

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-02-29