Sälja e-cigaretter

Du måste anmäla till kommunen att du vill sälja e-cigaretter och påfyll­nings­behållare. Anmälan gör du till Samhällsbyggnad.

Innan du ansöker

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska du anmäla detta till kommunen. Du måste också ha ett egenkontrollprogram. 

  • Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllnings­behållare.
  • Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Om din butik upphör eller om butiken byter ägare måste du anmäla det till Samhällsbyggnad.

Så mycket kostar det

Du betalar en anmälningsavgift samt en årlig tillsynsavgift.

Aktuella avgifter för tillsyn hittar du här

Så lång tid tar det

När vi tagit emot en fullständig och rätt ifylld anmälan registrerar vi ärendet inom 10 dagar.

Tänk på följande

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I butiken ska det finnas skyltar med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut till den som inte har fyllt 18 år.

Du som säljer e-cigaretter ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kon­trollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försälj­ningen. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

En kopia på egenkontrollprogrammet ska du bifoga tillsammans med din anmälan.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din anmälan

Du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare via vår e-tjänst:

Detta händer sen

När Samhällsbyggnad tagit emot din anmälan med kompletta handlingar skickar vi tillbaka ett registreringsbevis.

När du har fått registreringsbeviset har du också fått bekräftelse på att du får sälja. Det är upp till varje enskild företagare att se till att de krav som ställs för försäljning är upp­fyllda.

Kommunen kommer årligen utföra tillsyn hos dig. Då kontrollerar vi att ni har ett funger­ande egenkontrollprogram, att personalen har fått aktuell utbild­ning om reglerna för för­säljning. Vi kontrollerar också att butiken har skyltar som informerar om ålders­gränser och att märkningen på produkterna är riktig.

Ibland gör kommunen också ett eller flera extra tillsynsbesök. Det sker i de fall vi miss­tänker att butiken inte följer bestämmelserna i lagstiftningen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-04-03