Sälja och servera folköl

Du måste anmäla till kommunen att du vill sälja eller servera folköl. Anmälan gör du till Social- och arbets­marknads­förvalt­ningen.

Innan du ansöker

För att få sälja folköl eller servera folköl ska du anmäla detta till kommunen. Du måste också ha ett egenkontrollprogram.

Du behöver dock inte anmäla försäljning av folköl om du:

  • har ett stadigvarande serveringstillstånd
  • ska ansöka om ett serveringstillstånd

Om din butik eller servering upphör eller om det blir ett ägarbyte måste du anmäla det till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Så mycket kostar det

Du betalar ingen anmälningsavgift. Däremot tillkommer en årlig kostnad för tillsyn. År 2021 är kostnaden 1 520 kronor.

Östersunds kommun tar inte ut avgift för servering av folköl enligt
alkohollagen under år 2021.

Så lång tid tar det

När vi tagit emot en fullständig och rätt ifylld anmälan registrerar vi ärendet inom 10 dagar.

Tänk på följande

Folköl får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I försäljnings- eller serveringslokalen ska det finnas skyltar med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut till den som inte har fyllt 18 år.

Du som säljer folköl ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

En kopia på egenkontrollprogrammet ska du bifoga tillsammans med din anmälan.

Servering av folköl ställer krav på att du också erbjuder ett utbud av lagad eller på annat sätt tillrädd mat. Maten ska vara tillagad för att serveras på plats i lokalen eller tas med. Du ska också tillhandahålla andra drycker, som exempelvis lättöl, läsk och bordsvatten.

Försäljning eller servering av folköl är bara tillåten i permanenta lokaler (eller transport­medel) som är avsedda för livsmedelsverksamhet. Lokalen ska vara anmäld och registrerad enligt livsmedelslagen.

Butiken ska föra ett brett matsortiment – ett kiosksortiment räcker inte.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din anmälan

Du anmäler försäljning och servering av folköl via vår e-tjänst.

Detta händer sen

När Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit emot din anmälan med kompletta handlingar skickar vi tillbaka ett registreringsbevis.

När du har fått registreringsbeviset har du också fått bekräftelse på att du får sälja. Det är upp till varje enskild företagare att se till att de krav som ställs för försäljning är upp­fyllda.

Kommunen kommer årligen utföra tillsyn hos dig. Då kontrollerar vi att ni har ett funger­ande egenkontrollprogram, att personalen har fått aktuell utbild­ning om reglerna för för­säljning. Vi kontrollerar också att butiken har skyltar som informerar om ålders­gränser och att märkningen på produkterna är riktig.

Ibland gör kommunen också ett eller flera extra tillsynsbesök. Det sker i de fall vi miss­tänker att butiken inte följer bestämmelserna i lagstiftningen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Fördjupad information

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-28